wpu.nu

H2596

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
SÄK 860331 SLAGN+FOTO BETR BERÖRDA PERSONER
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under H2596.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

HC2596-00

1986-03-17, 1995-04-03

H2596-00

1990-03-12

1995-05-04

H2596-01

1990-03-12

1995-05-04

HC2596-01

1986-03-17, 1988-11-07

H2596-02

1986-03-17

1990-03-12

1995-05-04

H2596-03

1990-03-12

1995-05-04

H2596-04

1995-04-10

1995-05-04

H2596-05

1995-04-10

1995-05-04

H2596-06

1986-03-17

1995-04-10

1995-05-04

HC2596-07

1995-04-03

H2596-07

1995-04-10

1995-05-04