HBM - Kunskapare och fakta/info

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökAvsnittets struktur

Avsnittet ligger under HB - Sydafrika
Avsnittet innehåller totalt 65 uppslag registrerade mellan 16 June 1997 och 2 November 2016
Avsnittet innehåller inga underavsnitt

Dokument

Inga dokument finns i detta avsnitt

Liggare för avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under HBM

UppslagRegistreradDokumentAvsnittsanteckningarUppslagsanteckningarSpaningschefAd actaAnknytningarLiggaren
HBM1216-002009-11-24Anknynning svdafrika2009-12-10Liggaren L831-00-C D1332-04 stdres.pdf-015.png
HBM5362-001997-07-08TIDSKRIFT SYDAFRIKA BISTÅND FÖR FRIHET 970811 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B HBS6203-00 highres.pdf-003.png
HBM5372-001997-07-03PM         979794 tilldelat SPL/ HO 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B HBS6203-00 highres.pdf-004.png
HBM5372-011997-07-09PM         979794 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B HBS6203-00 highres.pdf-004.png
HBM5430-001997-07-03ATTENTAT,ANC-KONTOR 1986-09-08 STHLM 970704 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B HBS6203-00 highres.pdf-005.png
HBM5450-001997-07-03MILIÖINFO-DELGIVNING F1 970704 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5452-001997-07-03PM ANG SYDAFRIKAS SÄK-T) 970704 tilldelat SPL / Hö 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-001997-07-03PM,SAK ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tildelat SPL2008-06-03HO970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-011997-09-08PM,SAK ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tildelat SPL / HÖ 970908 tildelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-021997-09-08PM,SAK,ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 ultdelat SPL / HÖ 970908 tildelat SPL HO 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-031997-09-08PM,SÄK,ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 570704 tilldelat SPL / HÖ 970908 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-03-A1998-03-31DNR 975-97PM,SÄK,ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tilldelat SPL / HÖ 970908 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HO till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-03-B1998-03-31PM,SAK, ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tilldelat SPL / HÖ 970908 tildelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-041997-09-08PM, SAK,ANG FÖLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tldela SPL /HO 970908 tuldelat SPL / HO 990819 överfort HO i SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-006.png
HBM5463-051998-03-31Dnr 855-97 Dnr 854-97PM,SAK, ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tildelat SPL HO 970908 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HO970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-007.png
HBM5463-061998-03-31DNR 869-97PM,SÄK,ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tilldelat SPL / HÖ 970908 tildelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-007.png
HBM5463-072009-05-29PM SÄK,ANG FÖLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 ulidelat SPL / HÖ 970908 tilldelat SPL/ HO 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-007.png
HBM5463-082009-05-29PM,SAK, ANG FOLKRIKSDAGEN DEN 21/2-1986 970704 tilldelat SPL / HÖ 970908 tildelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03HÖ970908-00Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-007.png
HBM5464-001997-07-03DNR 128-970P:S ANFÖRANDE VID FÖLRIKSDAG 21/2 1986 970704 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-007.png
HBM5527-001997-07-03DNR 126-97UD,POL ENH. NORDISKT HANDLINGSPROGRAM MOT SYDAFRIK 970704 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-008.png
HBM5549-001997-07-03DNR 119-97970704 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HO till SE2008-06-03Liggaren H5176-00-B D5955-00 stdres.pdf-008.png
HBM6298-001997-07-07DNR:1059-96TRC-LAGTEXT,SE HBT 6285 970822 tilldelat SPL / HÖ 990820 överfört HÖ till SE2008-06-03HBT6285-00Liggaren I6204-00 I7177-02 highres.pdf-001.png
HBM6512-001997-07-09DNR:617-97PERSONER SOM TJÄNSTGJORT VID SYDAFRIKAS LEG. 970812 tilldelat SPL / HÖ 990820 överfört HÖ till SE2008-06-03Liggaren I6204-00 I7177-02 highres.pdf-005.png
HBM6978-001997-07-09NAMNFÖRTECKNING SYDAFRIKAAKTUELLA 970812 tilldelat SPL / HÖ 990820 överfört HÖ till SE2008-06-04Liggaren I6204-00 I7177-02 highres.pdf-018.png
HBM9661-001997-06-172008-06-04Liggaren Å9371-00 DI9766-07 stdres.pdf-017.png
HBM9661-012001-06-152008-06-04Liggaren Å9371-00 DI9766-07 stdres.pdf-017.png
HBM11303-001997-06-17ANG EV INBLANDN KOMPL ANK 2016-03-21 inkommer med information om hemligt PM som berör Sydafrikas inblandning i mordet.1999-05-28Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-015.png
HBM11303-00-A1997-06-17ANG EV INBLANDN KOMPL ANK 2016-03-21 inkommer med information om hemligt PM som berör Sydafrikas inblandning I mordet1999-05-28Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-015.png
HBM11303-00-B2016-11-022016-03-21     inkommer med information om hemligt PM som berör Sydafrikas inblandning i mordet.ANG EV INBLANDN KOMPL ANK 2016-03-21 inkommer med information om hemligt PM som berör Sydafrikas inblandning i mordet.1999-05-28Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-015.png
HBM11303-011997-06-16DNR:958-96ANG EV INBLANDDN LKOMPLANK 2016-03-21 inkommer med information om hemligt PM som berör Sydafrikas inhlandnine i mordet1999-05-28Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-016.png
HBM11303-022011-08-24ANG EV INBLANDN: KOMPL ANK 2016-03-21 inkommer med information om hemligt PM som berör Svdafrikas inblandning i mordet.1999-05-28Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-016.png
HBM17667-001997-06-17PM     VIA SAPO1999-05-28Liggaren VA17200-01 HBB17675-00 stdres.pdf-019.png
HBM17672-001997-06-17PMANG EAE340-6 961009 utdelat SPL / HÖ 990819 övertort HO til SE2008-06-04EAE340-06Liggaren VA17200-01 HBB17675-00 stdres.pdf-019.png
HBM17679-001997-06-17FORTECKN NAMN SOM ÅKL. SKALL TALA MED. 961010 tildelat SPL /U 970314 tidelat SPL HO 990822 överfört HO nu SF2000-09-28HO990822-00Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17683-001997-06-17PM,ANG   HB16363,D102881999-05-28D10288-00
HB16363-00
Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17683-011997-06-17PM.ANG XXXXXXXXXXXHB16363,0102881999-05-28Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17683-021997-06-17DNR 985-96PM,ANG   HB16363,D102881999-05-28D10288-00
HB16363-00
Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17683-031997-06-17PM. ANG XXXXXXXXXXXHB16363.D102881999-05-28D10288-00Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17683-051997-06-17PM, ANG   HB16363,D102881999-05-28D10288-00
HB16363-00
Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17683-061997-07-09PM ANG   HB16363 D102881999-05-28D10288-00
HB16363-00
Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17683-071999-03-19PM ANG   HB16363,D102881999-05-28D10288-00
HB16363-00
Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17684-001997-06-171998-08-04Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17684-00-A1997-06-17DNR 883-961998-08-04Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17684-00-B1997-07-08DNR 819-961998-08-04Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17684-012002-06-271998-08-04Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-000.png
HBM17745-001997-07-07  HB16609-1-D1999-05-28HB16609-01-DLiggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
HBM17745-011997-07-07  HB16609-1-D1999-05-28HB16609-01-DLiggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
HBM17745-021997-07-07  HB16609-1-D1999-05-28HB16609-01-DLiggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
HBM17745-031997-07-07  HB16609-1-D1999-05-28HB16609-01-DLiggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
HBM17754-001997-06-17DNR 1100-96PM, SAMTAL MED    1999-05-28Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-003.png
HBM17771-001997-06-17  T84121999-05-28T8412-00Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-004.png
HBM17772-001997-06-17DNR 1101-96AMBDR   MILJÖKUNSKAP1999-05-28Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-004.png
HBM17772-011997-06-17DNR 1085-96AMBI   MILJÖKUNSKAP1999-05-28Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-004.png
HBM17774-001997-06-17DNR 1103-96-134-97PM     T8465 MFL IUEF  1999-05-28T8465-00Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-004.png
HBM17774-00-A1997-06-17PM     T8465 MFL. IUEF  1999-05-28T8465-00Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-004.png
HBM17776-001997-06-17DNR 1105-96-132-97AMB     V8060-1 MFL1999-05-28V8060-01Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-004.png
HBM17776-00-A1997-06-17AMB     V8060-1 MFL1999-05-28V8060-01Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-004.png
HBM18034-001997-09-16DNR 772-97 iUND/SAK-ORG.1999-08-17Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-014.png
HBM19334-002001-06-15Bok ref-biblBoken Into the heart of darkness(Sydafrikadeten) referensbibotek2001-06-20Liggaren EH19291-00-B F19604-00 stdres.pdf-002.png
HBM19621-002003-03-13ewe 1UL:   ang utredningen knng WEF, Geneve Schweiz - ev förhör medlFh med  2003-10-28Liggaren F19604-02 M20026-00 stdres.pdf-001.png
HBM19621-00-A2003-05-26ONR 105-03 IUL=   ang utredningen kring IUEF, Geneve Schweiz - ev förhör medFh med  2003-10-28Liggaren F19604-02 M20026-00 stdres.pdf-001.png
HBM19621-00-B2003-05-27UL:   ang utredningen kring IUEF, Geneve Schweiz - ev förhör medlpFh med  2003-10-28Liggaren F19604-02 M20026-00 stdres.pdf-001.png
HBM19621-00-C2003-06-04pAUL:   ang utredningen kring IUEF, Geneve Schweiz - ev förhör medlFh med  2003-10-28Liggaren F19604-02 M20026-00 stdres.pdf-001.png
HBM19621-012003-05-26Svar til 030526ang utredningen kring IUEF, Geneve Schweiz - ev förhör medFh med  2003-10-28Liggaren F19604-02 M20026-00 stdres.pdf-001.png
HBM19626-002003-03-18UD,     ang Olof Palmes roll i södra Afrika2003-03-21Liggaren F19604-02 M20026-00 stdres.pdf-001.png


Vakanta, omregistrerade och uppslag med felaktig avsnittsbokstav har tagits bort från denna information.