wpu.nu

HK2066 - Om BSS-medlemarna Lars Hultén, Leif Zeilon och Christopher Jolins förehavanden morddagen/kvällen 1986-02-28.

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Om BSS-medlemarna Lars Hultén, Leif Zeilon och Christopher Jolins förehavanden morddagen/kvällen 1986-02-28.
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
ANONYM ,G2592-5,HM+HO
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under HK2066.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

HK2066-00

1986-03-07

1992-02-13

1991-05-17

Anonym tipsar om Lars Hultén

AA-OMREG-FR-AVSN-M

HK2066-01

1986-05-13

1992-02-13

1991-05-17

Förhör av Lars Hultén

HK2066-01-A

1991-04-18

1992-02-13

1991-05-17

Registerslagning beträffande Lars Hultén

HK2066-02

1986-05-21

1992-02-13

1991-05-17

Förhör av Christopher Jolin

HK2066-02-A

1991-04-18

1992-02-13

1991-05-17

Slagning beträffande Christopher Jolin

HK2066-03

1992-02-13

1991-05-17

Förhör av Leif Zeilon

HK2066-04

1991-04-18

1992-02-13

1991-05-17

Slagning beträffande Leif Zeilon

HK2066-05

1992-02-03

1992-02-13

1991-05-17

HK2066-06

1986-03-07

1992-02-21

1991-05-17

HK2066-07

1992-02-21

1992-02-24

1991-05-17