wpu.nu

I18212

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
PM AHUTIDANG K-PISTKULA,U-SOK OM DET FINNS SPÅR SOM TYDER PÅ ATT DEN SKIUTITS UR/MED REVOLVER 357 MAGNUM. S&W

PM AHUTID,ANG K-PISTKULA,U-SOX OM DET FINNS SPÅR SOM TYDER PÅ ATT DEN SKJUTITS UR/MED REVOLVER 357 MAGNUM, S&W.

PM AHUTID,ANG K-PISTKULA U-SOK OM DET FINNS SPÅR SOM TYDER PÅ ATT DEN SKIUTITS UR/MED REVOLVER 357 MAGNUM SEW.
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under I18212.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

I18212-00

1998-01-13

1999-01-18

I18212-01

1998-12-09

1999-01-18

OP627

I18212-02

2012-01-13

1999-01-18