KA - Klubben Oxen

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökAvsnittets struktur

Avsnittet ligger under K - Klubben Oxen, personer med anknytning
Avsnittet innehåller totalt 381 uppslag registrerade mellan 26 October 1988 och 10 January 2019
Avsnittet innehåller inga underavsnitt

Dokument

Dessa uppslag har dokument. Fler dokument kan finnas i underavsnitten.

 • KA10391-00 (21 September 2019, Förhör med Hace Gavgacioglu)
 • KA10525-00 (7 November 1988 11:20:00, Förhör med Anette Åberg)
 • KA10584-00 (15 November 1988 10:55:00, Förhör med Roger Öman om Oxen)
 • KA10814-02-B (15 March 1999 12:35:00, Förhör med Kaj Strid)
 • KA10918-02 (5 April 1989, Förhör med Eva Vernblom)
 • KA10922-00-B (17 February 1989 14:40:00, Förhör med Åsa Ålund)
 • KA10943-00-A (7 February 1989, Förhör med Herbert Gillesäter)
 • KA10951-00-A (16 March 1989 14:20:00, Förhör med Helene Von Heideken om CP)
 • KA10954-00-A (6 March 1989 12:50:00, Förhör med Krister Hammargren)
 • KA10978-00-A (13 March 1989 17:01:00, Förhör med Christina Pörhälä)
 • KA11047-00-A (7 February 1989 14:11:00, Förhör med Susanne Ollas Carum om Oxen)

Liggare för avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under KA

UppslagRegistreradDokumentAvsnittsanteckningarUppslagsanteckningarSpaningschefAd actaAnknytningarLiggaren
KA10382-001988-10-2610382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar nnger och vill få besök på den anstalt hon sater så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e ochh Vid kontakt med har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon met än det hon tidigare berattat. EV kompl förhör Inga nya upparfter har framkommit. AATDA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-012.png
KA10382-00-A1988-10-2610382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och Vid kontakt medlå har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon mer an det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nya uppaifter har framkommit. AADA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-012.png
KA10382-00-B1989-07-07ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och Vid kontakt medå har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nva uppaifter har framkommit. AMDA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-012.png
KA10382-00-C2007-08-17DNR:141-0710382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP 103820 Anteckningar ringer och vill 43 besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och Vid kontakt med har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nya uppaifter har framkommit. ANDA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10382-00-D2013-09-02  TINBer Och VIII Ta Desok pa den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP.10382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och vid kontakt meal har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 gar vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nva uppaifter har framkommit. ANDA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10382-011988-10-26ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill tå besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och vid kontakt mealÅ har hon inga nya uppgifter att komma medHard 2 ggr vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nya uppaifter har framkommit. AA/DA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10382-022015-11-02PM 151102. Irene avliden 150326.10382-A Anteckningar ringer och vill 1å besök på den anstalt hon siter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar tinget och vill få besök på den anstalt hon sater så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och vid kontakt meal har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nya upparter har framkommit. AA/DA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10382-E2013-10-29lrene blev uppringd men ville inte säga någonting längre, hon sa att hon pratat med Leif GW och lämnat div uppgifter. Om hon ångrade sig skulle honHörd 2 ggr vet hon mer än det hon tidigare berattat. EV kompl förhör Inga nva upparter har framkomst. AMADA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10382-F2013-11-1110382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382 och Vid kontakt medå har hon inga nya uppgifter att komma medHord 2 ggr vet hon mer an det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nya uppaifter har framkommit. AADA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-001988-10-26UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-A1988-10-26UL=:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-B1988-10-26UL=   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-C1989-01-25P64UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-D1989-02-20UL:   TABY, ANKN N3292,I970(PARM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-E1989-02-28UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-F1989-02-28UL=   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-G1989-02-28UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-H1989-03-02UL:   TABY, ANKN N3292,I1970(PARM)1991-06-28N3292-00
I1970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-I1989-03-06UL:   TÄBY, ANKN N3292, I9 70(PARM)1991-06-28N3292-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-J1989-03-31UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PARM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-K1993-02-25UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-011988-10-26UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-021988-10-26UL:   TÄBY, ANKN N3292, I970(PARM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-031989-02-09UL?:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-041989-02-13UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PARM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-04-A1989-02-28UL=   TABY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-051989-02-15UL   TÄBY ANKN N3292 I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-06-A1989-03-28UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-071989-03-14UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-081989-03-14UL:   TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-091989-03-28UL=  TÄBY, ANKN N3292,1970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-09-A1989-03-31UL:   TABY, ANKN N3292,I970(PARM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-001988-10-26UL: a   ANKP KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-00-A1988-10-26UL:   ANKP KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-00-B1988-10-26UL:   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-00-C1988-10-26UL:   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-00-D1989-02-08UL=   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-011988-10-26UL:   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-01-A1988-10-26UL=   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-01-B1989-03-02UL=   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-021989-02-15UL:   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-02-A1989-03-14UL:   ANKN KA10388,K810393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
K810393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-02-B1990-04-25UL=   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC-Hi)1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-031990-05-02UL=   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-041990-05-03UL:   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10384-051990-05-17UL:   ANKN KA10388,KB10393,F2 SPC1990-05-31KA10388-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10385-001988-10-26UL=   ANKN KB10393,KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10385-00-A1988-10-26UL:   ANKN KB10393,KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10385-00-B1989-03-02UL= XXXXXXXXXXXXXXXANKN KB10393,KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10385-00-C1989-06-02UL=   ANKN KB10393,KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10385-00-D1989-06-20UL=   ANKN KB10393,KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10385-00-E1989-06-27UL3   ANKN KB10393,KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10385-011990-04-20UL=   ANKN KB10393,KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10385-021990-04-20UL:   ANKN KB10393, KA10384,P641993-02-11KA10384-00
KB10393-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10386-001988-10-26UL:   ANKN KA10384 MFL, SPC1990-07-25KA10384-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10386-00-A1988-10-26UL=   ANKN KA10384 MFL, SPC1990-07-25KA10384-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10386-00-B1989-01-24P64UL=   ANKN KA10384 MFL, SPC1990-07-25KA10384-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10386-00-C1989-02-02UL=   ANKN KA10384 MFL, SPC1990-07-25KA10384-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10386-011989-02-20UL=:   ANKN KA10384 MFL, SPC1990-07-25KA10384-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10387-001988-10-26UL=   P64 F2 881025 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10387-00-A1988-11-28UL:   P64,F2 881025 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10387-00-B1988-11-28UL=   P64,F2 881025 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10387-00-C1989-01-24P64UL:   P64,F2 881025 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10387-00-D1989-02-09UL:   P64,F2 881025 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10388-001988-10-26ULs   P64 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10388-00-A1989-01-24P64UL=   P64 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10388-00-B1989-02-02UL=   P64 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-001988-10-26UL=:   ,FULLM,ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-00-A1988-10-26UL:   ,FULLM, ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-00-B1988-11-28UL=:   ,FULLM, ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-00-C1989-01-24P64ULs   ,FULLM,ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-00-D1989-02-03UL=  ,FULLM,ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-00-E1992-11-30UL=:   ,FULLM, ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-00-F1998-03-17UL:   ,FULLM, ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10389-011989-01-09P44UL:   ,FULLM, ANK KC10610, SPC1990-07-25KC10610-00Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10390-001988-10-26UL:  1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10390-00-A1988-10-26UL=  1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10390-00-B1989-01-24P64ULs  1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10390-00-C1989-02-15UL=  1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10390-00-D1989-03-06UL=  1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10391-001988-10-26UL:   ANKN KA10712,D6622,P64,SPC1990-02-28D6622-00
KA10712-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10391-00-A1989-01-24P64UL=:   ANKN KA10712,D6622,P64.SPC1990-02-28D6622-00
KA10712-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10391-00-B1990-01-23UL:   ANKN KA10712,D6622,P64,SPC1990-02-28D6622-00
KA10712-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10391-011988-10-26UL:   ANKN KA10712,D6622,P64,SPC1990-02-28D6622-00
KA10712-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10391-01-A1989-02-15UL:   ANKN KA10712 D6622 P64 SPC1990-02-28D6622-00
KA10712-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10391-01-BUL:   ANKN KA10712, D6622,P64,SPC1990-02-28D6622-00
KA10712-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10392-001988-10-26UL:   AKN D2437,I7171,P64 SPC1990-07-25D2437-00
I7171-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10392-00-A1989-01-24P64UL:   AKN D2437, I7171,P64 SPC1990-07-25D2437-00
I7171-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10392-00-B1989-02-15UL:   AKN D2437,I7171,P64 SPC1990-07-25D2437-00
I7171-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-014.png
KA10476-001988-11-08UL:   P642Z SPC1990-07-25P642-00-ZLiggaren D10313-01 H10630-02 stdres.pdf-011.png
KA10476-00-A1989-01-24P64UL:   P6422 SPC1990-07-25P6422-00Liggaren D10313-01 H10630-02 stdres.pdf-011.png
KA10476-00-B1989-02-17UL:   P642ZZ SPC1990-07-25Liggaren D10313-01 H10630-02 stdres.pdf-011.png
KA10477-001988-11-08UL:   P64 SPC,V8330-31990-07-25V8330-03Liggaren D10313-01 H10630-02 stdres.pdf-011.png
KA10477-00-A1989-01-24P64UL:   P64 SPC V8330-31990-07-25V8330-03Liggaren D10313-01 H10630-02 stdres.pdf-011.png
KA10524-001988-11-11kör sin gröna Saab på Birger Jarlsgatan 28 feb 1986 kl 23 15 23 30 ser två springade män med rastatrisyr.UL:   ANKN KB10393 KD10407,5PC 10524 Anteckningar KXAN Kor sin gröna Saab på Birger Jarlsgatan 28 feb 1986 kl.23.15: 23.30 ser två sorinsade män med rastatrisyr.1990-07-25KB10393-00
KD10407-00
I0524
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10524-00-A1989-01-24UL: XXX20000000000000000 ANKN KB10393,KD10407,SPC 10524 Anteckningar XX00006000000X X6 sin gröna Saab på Burger Jarlsgatan 28 feb 1986 kl 23 15 93 AN ser två anrinsade män ined fastatnisvrAA kvarstår ingen åtgärd 141210 / DÅ1990-07-25KB10393-00
KD10407-00
I0524
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10525-001988-11-11UL:   P64, F2 881111 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10525-00-A1989-01-24P64UL=   P64,F2 881111 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10525-00-B1989-02-15UL=   P64,F2 881111 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10525-00-C1989-03-14UL=   P64,F2 881111 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10525-011989-02-17UL:   P64,F2 881111 SPC1990-07-25Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10526-001988-11-11UL:   ANKN E637-14,P641990-07-25E637-14Liggaren D10313-01 H10630-02 stdres.pdf-013.png
KA10526-00-A1989-01-24P64UL=  ANKN E637-14 P641990-07-25E637-14Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-023.png
KA10584-001988-11-22UL= Roger Öman
ANKN KA10391,KC10399,P64
1990-04-02KA10391-00
KC10399-00
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-004.png
KA10584-00-A1988-11-22UL=   ANKN KA10391,KC10399,P641990-04-02KA10391-00
KC10399-00
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-004.png
KA10584-00-B1989-01-24P64UL=   ANKN KA10391,KC10399,P641990-04-02KA10391-00
KC10399-00
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-004.png
KA10584-00-C1989-03-03UL=   ANKN KA10391,KC10399,P641990-04-02KA10391-00
KC10399-00
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-004.png
KA10584-00-D1998-01-15UL=   ANKN KA10391,KC10399,P641990-04-02KA10391-00
KC10399-00
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-004.png
KA10584-00-E1998-01-19UL=   ANKN KA10391 KC10399 P641990-04-02KA10391-00
KC10399-00
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-004.png
KA10814-001989-01-09ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-011989-01-13ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-021989-01-13P64-BESOXENID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142 P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-02-A1989-02-06ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-02-B1989-03-21Krinsp Thure NässénID AV KAJ STRIDE ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P64
P142
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-02-C1994-09-26po TK:tID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-02-D1994-11-10ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-031989-02-24ID AVI   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142.P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-03-A1991-04-02ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-041989-03-21ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-051989-04-10ID AV   ANKN KE 10699 KE 10872-6 P142 P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
P64-00
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-05-A1989-04-24ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-061989-04-18ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-06-A1989-05-11IDAV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142 P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-06-B1989-06-14ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-071989-06-05ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-081989-06-09ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-091991-06-12ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-101991-06-17ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-111991-11-04DNR:729-91ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-121994-11-08ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-131996-11-12DNR:998-96ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-13-A1996-12-10DNR:1169-96ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-141996-11-26ID AV   ANKN KE 10699,KE 10872-6,P142,P641991-11-11KE10699-00
KE10872-06
P142-00
I0699
I0872
Liggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10814-152019-01-102018-12-13 inkommer med kVIIto Pa motortykel Ran KOPE av   där det framgår att sin tur köpt motorcykeln avLiggaren D10529-07 KD10824-00 highres.pdf-019.png
KA10843-001989-01-12P120UL=:     ANKN A1-15, P1201990-04-10P120-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-001.png
KA10843-00-A1989-01-13P120UL:     ANKN Al1-15, P1201990-04-10P120-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-001.png
KA10843-00-B1990-02-08UL:     ANKN A1-15, P1201990-04-10P120-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-001.png
KA10843-011989-10-16UL:     ANKN A1-15, P1201990-04-10P120-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-001.png
KA10843-021989-10-18UL=     ANKN A1-15 P1201990-04-10P120-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-001.png
KA10896-001989-01-20ANG   .P153 (IS 890120) SPC1990-07-25P153-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-017.png
KA10896-011989-01-26ANG   ,P153 (IS 890120) SPC1990-07-25P153-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-017.png
KA10896-01-A1989-02-07ANG   ,P153 (IS 890120) SPC1990-07-25P153-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-017.png
KA10917-001989-01-24P64-BESOXENFAKTA (EV BESÖKARE OXEN 28/2-1/3-86),P641993-03-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-001989-01-24P64UL=   KA10386,KA10712,KA10843,KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-00-A1989-02-03P64UL:   KA10386.KA10712 XA10843.KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10712-00
KE10872-00
XA10843-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-00-B1989-02-03P64UL:   KA10386,KA10712,KA10843,KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-00-C1989-02-03P64UL:   KA10386,KA10712 KA10843,XE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-00-D1989-04-13UL:   KA10386,KA10712,KA10843,KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-00-E1990-03-14UL:   KA10386,KA10712,KA10843,KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-011989-04-13UL:   KA10386,KA10712,KA10843,KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-021989-04-13UL:   KA10386,KA10712,KA10843,KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-02-A1990-03-14UL:   KA10386,KA10712.KA10843 KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-02-B1990-03-14UL:   KA10386,KA10712 KA10843 KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-031989-04-13UL:   KA10386,KA10712,KA10843,KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-041989-05-10UL:   KA10386 KA10712 KA10843 KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10843-00
KA10712-00
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10919-001989-01-24P64UL:   IBESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10920-001989-01-24P64UL:   BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10921-001989-01-24P64UL: 3+   (BESOXEN)ANKN KB10393-2-B,P64 SPC1990-07-25KB10393-02-BLiggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10921-00-A1989-03-16UL:   (BESOXEN)ANKN KB10393-2-B,P64 SPC1990-07-25KB10393-02-BLiggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10922-001989-01-24P64UL=     BESOXEN),ANKN KE 10872,P641990-10-23I0872
KE10872-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-004.png
KA10922-00-A1989-02-06UL:     BESOXEN),ANKN KE 10872,P641990-10-23I0872
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10922-00-B1989-02-20UL: 3     BESOXEN),ANKN KE 10872,P641990-10-23I0872
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10923-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10924-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10925-001989-01-24P64UL=   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10926-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10927-001989-01-24P64UL=   (BESOXEN) P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10928-001989-01-24P64UL:   IBESOXEDN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10929-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10930-001989-01-24P64UL=:   IBESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10931-001989-01-24P64 \UL: 3   (BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10931-00-A1989-03-10UL:   (BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10932-001989-01-24P64UL?:   (BESOXEN),P641990-05-30Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10932-00-A1990-04-02UL:   (BESOXEN),P641990-05-30Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10933-001989-01-24P64UL:   BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10934-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),ANKN I1900,P64,KB11291,1990-07-26KB11291-00
I1900-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10934-00-A1989-02-02UL:   (BESOXEN),ANKN I1900.,P64,KB11291.1990-07-26KB11291-00
I1900-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10934-00-B1989-08-17UL:   (BESOXEN),ANKN I1900,P64,KB11291,1990-07-26KB11291-00
I1900-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10934-00-C1989-10-04UL:   (BESOXEN),ANKN I1900,P64,KB11291,1990-07-26KB11291-00
I1900-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10934-011989-07-31UL:   (BESOXEN) ANKN I19800 P64 KB112911990-07-26KB11291-00
I19800-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10935-001989-01-24P64UL?:   (BESOXEN), P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10935-00-A1989-11-02UL:   (BESOXEN), P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10936-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN).P64,ANKN KB10393-1 I1900 SPC1990-07-25KB10393-01
I1900-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10936-00-A1989-02-06UL:   (BESOXEN),P64,ANKN KB10393-1,I1900 SPC1990-07-25KB10393-01
I1900-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10937-001989-01-24P64UL=   (BESOXEN)AVLIDEN,P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10938-001989-01-24P64UL:     BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10939-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64 SPC1990-07-25KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10939-011989-02-20UL:   IBESOXEN),ANKN KA10712,P64 SPC1990-07-25KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10940-001989-01-24P64UL:   BESOXEN).P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10941-001989-01-24P64UL=:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10942-001989-01-24P64UL:   ,P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10943-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN,ANKN KB10393,P64,SPC1990-03-01KB10393-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10943-00-A1989-02-14UL:   (BESOXEN,ANKN KB10393,P64,SPC1990-03-01KB10393-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10943-00-B1990-02-09UL:   (BESOXEN,ANKN KB10393,P64,SPC1990-03-01KB10393-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10943-00-C1990-02-09UL:   IBESOXEN,ANKN KB10393,P64,SPC1990-03-01KB10393-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10944-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10945-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN) ANKN V8113,P641990-10-31V8113-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-001989-01-24P64UL:     (BESOXEN),P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-00-A1989-03-31UL=    (BESOXEN),P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-00-B1989-08-16I:UL:     (BESOXEN),P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-011989-03-31UL=:     (BESOXEN),P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-01-A1989-09-04UL:     (BESOXEN).P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-01-B1990-10-18UL:     (BESOXEN),P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-021989-08-15  HAMTNUL:     (BESOXEN),P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10946-02-A1990-01-14UL:     (BESOXEN) P641990-05-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10947-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10948-001989-01-24P64UL:   TH(BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10949-001989-01-24P64UL:   IBESOXEN).P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10950-001989-01-24P64UL:   IBESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10951-001989-01-24P64UL:     (BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10951-00-A1989-03-22UL:     (BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-00-A1989-02-17UL:   BERT(BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-00-B1989-09-14UL:   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-00-C1989-09-20UL?:   (BESOXEN) ANKN KA10712,P64,5PC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-00-D1989-10-19UL:   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-00-E2009-10-06UL:   BERT(BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-011989-09-15UL:   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-021989-09-25UL=:   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-031991-03-11UL=   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-004.png
KA10952-042009-10-06DNR:125-09UL:   (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-004.png
KA10953-001989-01-24P64UL=:   (BESOXEN),ANKN M4319,P641990-10-31M4319-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10954-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),ANK D2437,I7171,KA10385,SPC1990-07-25KA10385-00
D2437-00
I7171-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10954-00-A1989-03-13UL=:   (BESOXEN),ANK D2437,I7171,KA10385,SPC1990-07-25KA10385-00
D2437-00
I7171-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10955-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),ANKN V8667-15,P641991-12-06V8667-15Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10955-00-A1989-02-15UL:  (BESOXEN) ANKN V8667-15,P641991-12-06V8667-15Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10955-00-B1990-05-11ULa   (BESOXEN) ANKN V8667-15.P641991-12-06V8667-15Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10956-001989-01-24P64UL:     BESOXEN),ANKN KB10396,P64 SPC1990-07-25KB10396-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10956-00-A1989-12-01UL: a     BESOXEN), ANKN KB10396,P64 SPC1990-07-25KB10396-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10957-001989-01-24P64UL=   (BESOXEN) P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10958-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),EV ANKN G4503,P641990-10-31G4503-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10959-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10960-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN).P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10960-00-A1989-02-07UL=   (BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10961-001989-01-24P64UL=   BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10961-00-A1989-02-14UL:   BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10962-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10963-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641993-04-28Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10964-001989-01-24P64UL=   (BESOXEN), ANKN D1369,P641990-10-31D1369-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-001989-01-24P64UL:   BESOXEN) ANKN 110417, KA10584,P641991-04-03KA10584-00
I1041
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-00-A1989-10-06UL=   BESOXEN),ANKN 110417,KA10584,P641991-04-03KA10584-00
I1041
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-00-B1989-10-06UL:   BESOXEN) ANKN 110317,KA10584,P641991-04-03KA10584-00
I1031
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-00-C1990-05-15UL:   BESOXEN) ANKN 110417, KA10584,P641991-04-03KA10584-00
I1041
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-00-D1991-09-06UL=   BESOXEN).ANKN 110417.KA10584.P641991-04-03KA10584-00
I1041
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-011989-10-06UL:   BESOXEN),ANKN I10417,KA10584,P641991-04-03KA10584-00
I10417-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-021990-05-09UL=   BESOXEN),ANKN 110417, KA10584,P641991-04-03KA10584-00
I1041
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-031990-05-09UL:   BESOXEN) ANKN I10417 KA10584 P641991-04-03KA10584-00
I10417-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-041990-05-22UL:   BESOXEN), ANKN I10417,KA10584,P641991-04-03KA10584-00
I10417-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10965-051991-03-20UL:   BESOXEN),ANKN 110417,KA10584.F641991-04-03KA10584-00
I1041
F64-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10966-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P64,SPC1990-04-02Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10966-00-A1990-03-14UL:   (BESOXEN),P64,SPC1990-04-02Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10967-001989-01-24P64UL:   IBESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10969-001989-01-24P64 TTUl:   (BESOXEN),ANKN D13698,P64+168 spc1990-06-30D13698-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10969-00-A1989-02-14UL=:   (BESOXEN),ANKN D13698,P64+168 spC1990-06-30D13698-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10969-00-B1989-02-21UL:   (BESOXEN),ANKN D13698,P64+168 spc1990-06-30D13698-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10969-00-C1989-07-25UL:   (BESOXEN),ANKN D13698,P64+168 spc1990-06-30D13698-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10969-00-D1990-01-14UL=   (BESOXEN),ANKN D13698,P64+168 spc1990-06-30D13698-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10969-00-E1990-03-07UL:   (BESOXEN),ANKN D13698,P64+168 spc1990-06-30D13698-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10970-001989-01-24P64UL=   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10970-00-A1991-09-12UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10970-00-B1991-09-12UL=   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10971-001989-01-24P64UL=:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10972-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10973-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),ANKN KA10382,KA11047,KA103841993-02-11KA10382-00
KA10384-00
KA11047-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10973-00-A1989-02-08UL-=   (BESOXEN),ANKN KA10382,KA11047,KA103841993-02-11KA10382-00
KA10384-00
KA11047-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10973-00-B1992-06-25UL=:   IBESOXEN),ANKN KA10382,KA11047,KA103841993-02-11KA10382-00
KA10384-00
KA11047-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10974-001989-01-24P64UL:   IBESOXEN).P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10975-001989-01-24P64UL=:   BESOXEN),P64,KB10393-2,KB103971990-07-02KB10393-02
KB10397-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10975-00-A1989-02-01UL:   BESOXEN),P64,KB10393-2,KB103971990-07-02KB10393-02
KB10397-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10975-00-B1989-02-28UL=   BESOXEN) P64 KB10393-2 KB103971990-07-02KB10393-02
KB10397-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10975-00-C1989-02-28UL=   BESOXEN), P64,KB10393-2,KB103971990-07-02KB10393-02
KB10397-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10975-011989-02-28UL:   BESOXEN),P64,KB10393-2,KB103971990-07-02KB10393-02
KB10397-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10975-021989-02-28UL   BESOXEN).P64.KB810393-2,KB103971990-07-02KB10397-00
KB810393-02
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10976-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10977-001989-01-24P64UL=   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10978-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10978-00-A1989-03-21UL=   (BESOXEN),P64 SPC1990-07-25Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10979-001989-01-24P64UL:   IBESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10980-001989-01-24P64UL=:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10981-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10982-001989-01-24P64UL=  BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10983-001989-01-24P64UL:   (BESOXEN),ANKN E5892,P641991-05-22E5892-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA10984-001989-01-24P64UL=     BESOXEN),P641990-10-31Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-005.png
KA11031-001989-01-27P64UL=     (BESOXEN),P64 SPC,EH5892,KA109831990-07-25KA10983-00
EH5892-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-006.png
KA11031-00-A1989-03-14UL=    (BESOXEN).P64 SPC,EH5892,KA109831990-07-25KA10983-00
EH5892-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-006.png
KA11046-001989-01-30P64Ul     (BESOXEN),P64, ANKN KB10393-SPC1990-07-25KB10393-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-008.png
KA11046-00-A1989-02-06Ul:     (BESOXEN),P64, ANKN KB10393-SPC1990-07-25KB10393-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-008.png
KA11047-001989-01-30P64UL:   BESOXEN)ANKN KE10872-6,SPC1993-02-11KE10872-06Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-008.png
KA11047-00-A1989-02-15UL:   BESOXEN)ANKN KE10872-6,SPC1993-02-11KE10872-06Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-008.png
KA11047-00-B1992-07-02UL:   BESOXEN)ANKN KE10872-6,SPC1993-02-11KE10872-06Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-008.png
KA11047-011992-04-09UL   BESOXEN)ANKN KE10872-6,SPC1993-02-11KE10872-06Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-008.png
KA11047-021992-07-03UL:   BESOXEN)ANKN KE10872-6,SPC1993-02-11KE10872-06Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-008.png
KA11235-001989-02-09FOTOSAMLING "OXEN" (50 MÄN +21 KVINNOR) SPC1990-07-25Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-012.png
KA11235-011989-02-09FOTQSAMLING "OXEN" (50 MAN +21 KVINNOR) SPC1990-07-25Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-012.png
KA11240-001989-02-14UL=   ANKN KA10936-A,KB10393-1,P1831990-10-23KA10936-00-A
KB10393-01
P183-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-013.png
KA11328-001989-03-08ANG         ,ANK KA10955,IS -891991-12-06KA10955-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-016.png
KA11328-011989-03-20ANG         ,ANK KA10955,IS -891991-12-06KA10955-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-016.png
KA11328-021989-03-20ANG         ,ANK KA10955,IS -891991-12-06KA10955-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-016.png
KA11328-02-A1990-02-09ANG         ,ANK KA10955,IS -891991-12-06KA10955-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-016.png
KA11328-031991-12-06ANG         ANK KA10955,IS -891991-12-06KA10955-00Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-017.png
KA11395-001989-03-31ankn KD10405, KA10383, UD11220,M2083(PARM)SPC1990-07-25KA10383-00
KD10405-00
M2083-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-020.png
KA11395-011989-03-31ankn KD10405 KA10383 UD11220,M2083(PARM)SPC1990-07-25KA10383-00
KD10405-00
M2083-00
Liggaren KD10824-01 D11521-01 highres.pdf-020.png
KA11526-001989-04-24ANG   ,"BESOXEN",ANKN KA10384,KB10393,SPC1990-07-25KA10384-00
KB10393-00
Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-000.png
KA11526-011989-05-09ANG  , "BESOXEN", ANKN KA10384, KB10393,SPC1990-07-25KA10384-00
KB10393-00
Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-000.png
KA11667-001989-06-20UL=     357 M PARLEMORKOLV,P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-00-A1989-08-17UL=     357 M PARLEMORKOLV,P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-00-B1989-08-31UL=     357 M PÄRLEMORKOLV, P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-00-C1989-09-01UL:     357 M PÄRLEMORKOLV, P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-011989-06-28UL=  1993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-021989-08-17UL=:     357 M PÄRLEMORKOLV, P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-02-A1989-09-07UL=     357 M PÄRLEMORKOLV, P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-02-B1989-10-31UL     357 M PARLEMORKOLV,P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11667-02-C1990-11-13UL=     357 M PARLEMORKOLV,P2361993-09-16P236-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-006.png
KA11769-001989-07-25UL=   , ANG   ,KA11291 SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-011989-07-25UL:   , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-01-A1989-08-04UL?  , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-01-B1989-08-10UL:   , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-01-C1989-08-10UL:   , ANG  ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-01-D1989-08-23UL:   , ANG  ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-01-E1989-09-11UL=:   ANG   KA11291 SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-021989-08-04UL=   , ANG   , KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-031989-08-11UL=  , ANG   ,KA11291 SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-041989-08-14UL   , ANG   ,KA11291, SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-051989-08-15UL=  , ANG   ,KA11291, SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-061989-08-16UL=   , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-071989-08-22UL:   , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-081989-08-22UL=   , ANG   ,KA11291, SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-091989-08-25UL=:   , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-101989-08-25UL:   , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-111989-08-25UL=   , ANG  ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11769-121989-08-31UL:  , ANG   ,KA11291,SPC1990-02-01KA11291-00Liggaren I11522-00 KD12020-03-A highres.pdf-011.png
KA11829-001989-08-17UL: s   ,KA10383,KA109541995-10-17KA10383-00
KA10954-00
Liggaren KD11546-02 IV11954-00 stdres.pdf-013.png
KA11829-011989-12-06UL:   KA10383,KA109541995-10-17KA10383-00
KA10954-00
Liggaren KD11546-02 IV11954-00 stdres.pdf-013.png
KA13269-001990-09-12  FÖRHÖR   G7251993-03-09G725-00Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13269-011990-09-12  FÖRHÖR   G7251993-03-09G725-00Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13269-01-A1990-09-12  FORHOR   G7251993-03-09G725-00Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13269-01-B1990-09-14  FÖRHÖR   G7251993-03-09G725-00Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13269-021991-02-08  FÖRHOR   G7251993-03-09G725-00Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-001990-09-12UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-011990-09-12UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-01-A1990-09-25UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-01-B1990-10-24UL=   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-021990-10-03UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-031990-10-04UL: 3:  ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-041990-10-11UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-04-A1991-07-01UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-051990-10-15UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-05-A1990-11-14UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-061991-04-16UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13273-06-A1991-04-17UL:   ANG  1991-07-19Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-004.png
KA13666-001991-02-07  KB11666,KD136651995-03-07KB11666-00
KD13665-00
Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-021.png
KA13666-00-A1991-02-08  ,KB11666,KD136651995-03-07KB11666-00
KD13665-00
Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-021.png
KA13666-00-B1991-03-06  ,KB11666,KD136651995-03-07KB11666-00
KD13665-00
Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-021.png
KA13683-001991-02-18  KB11219 KA10946-1A1991-06-28KA10946-01-A
KB11219-00
Liggaren XAB13106-00 M13740-01 highres.pdf-022.png
KA16340-001994-07-22  PERMISSION HALL, ANKN S87411998-01-12S8741-00Liggaren D16047-00 I16469-02 stdres.pdf-016.png
KA16340-00-A1997-11-05  PERMISSION HALL, ANKN S87411998-01-12S8741-00Liggaren D16047-00 I16469-02 stdres.pdf-016.png
KA16340-011997-04-09  PERMISSION HALL, ANKN S87411998-01-12S8741-00Liggaren D16047-00 I16469-02 stdres.pdf-016.png
KA16340-021997-04-17  PERMISSION HALL. ANKN S87411998-01-12S8741-00Liggaren D16047-00 I16469-02 stdres.pdf-016.png
KA16340-031997-05-26  PERMISSION HALL, ANKN S87411998-01-12S8741-00Liggaren D16047-00 I16469-02 stdres.pdf-016.png
KA17572-001996-04-23  KA109551999-02-10KA10955-00Liggaren VA17200-01 HBB17675-00 stdres.pdf-016.png
KA17572-00-A1997-12-11  KA109551999-02-10KA10955-00Liggaren VA17200-01 HBB17675-00 stdres.pdf-016.png
KA17572-00-B1997-12-11  KA109551999-02-10KA10955-00Liggaren VA17200-01 HBB17675-00 stdres.pdf-016.png
KA17572-00-C1998-12-03  KA109551999-02-10KA10955-00Liggaren VA17200-01 HBB17675-00 stdres.pdf-016.png
KA17744-001996-10-29PM  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-011996-12-10PM  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-021996-12-10PM  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-031997-02-03PM  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-03-A1997-05-28PM  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-941997-02-172000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-061997-02-18PAE  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-06-B2000-10-26SPARR BORT 001004PI  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-071997-02-24PM  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-08-A1997-10-02PM  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA17744-091997-05-12PRA  2000-06-21Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-002.png
KA18185-001997-12-09  BESOKT OXEN 27/2 1986  1998-01-27Liggaren HBB17675-00-A EAE18194-00-A stdres.pdf-020.png
KA18413-001998-08-31PM ISRAELISK JOURNALISTIKURD) KLUBBEN OXEN1999-09-17Liggaren EAE18194-00-B I18529-00-A stdres.pdf-011.png
KA18413-012000-05-11PM ISRAELISK OURNALIST(KURD) KLUBBEN OXEN1999-09-17Liggaren EAE18194-00-B I18529-00-A stdres.pdf-011.png
KA19170-002000-05-15FOTOMONTAGE OXEN 1986Fotomontage över kriminella I kretsen kring klubb Oen och  2000-05-23Liggaren IV19027-00 EH19291-00-A stdres.pdf-011.png
KA19542-002003-01-22Fundenngar ang avlidne 071016 inlämnat ag-lagt av X NM2007-10-16Liggaren EH19291-00-B F19604-00 stdres.pdf-016.png
KA19542-012003-01-222007-10-16Liggaren EH19291-00-B F19604-00 stdres.pdf-016.png
KA20288-002004-09-06PM, tips från     n, Kristianstadpolisen   , ankn KA11829, KA10384 117202 KE 108726 I 116812004-09-07KA10384-00
KA11829-00
I11681-00
KE108726-00
Liggaren D20027-00 IA20445-03 stdres.pdf-006.png


Vakanta, omregistrerade och uppslag med felaktig avsnittsbokstav har tagits bort från denna information.