KA - Klubben Oxen

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökAvsnittets struktur

Avsnittet ligger under K - Klubben Oxen, personer med anknytning
Avsnittet innehåller totalt 23 uppslag registrerade mellan 26 October 1988 och 2 September 2013
Avsnittet innehåller inga underavsnitt

Dokument

Dessa uppslag har dokument. Fler dokument kan finnas i underavsnitten.

 • KA10383-00 (9 November 1987, Förhör med KA10383-00)
 • KA10383-00-A (Förhör med Okänd Kort Person Först Svensk KA10383-00-A)
 • KA10383-00-B (13 November 1987, Förhör med KA10383-00-B)
 • KA10383-00-E (26 February 2028, Förhör med KA10383-00-E)
 • KA10383-00-F (27 December 1989, Förhör med KA10383-00-F)
 • KA10385-00 (3 November 1987, Förhör med Peter Molander KA10385-76)
 • KA10385-00-A (19 September 1988, Förhör med Lars Peter Åke Molander KA10385-00-A)
 • KA10385-00-B (1 March 1989, Förhör med Lars Peter Åke Molander)
 • KA10389-00 (7 December 1987, Förhör med Lars Larsson KA10389-00)
 • KA10389-00-A (29 September 1988, Förhör med Lars Larsson KA10389-00-A)
 • KA10389-00-B (15 November 1988, Förhör med Lars Larsson KA10389-00-B)
 • KA10389-00-D (2 February 1989, Förhör med Lars Larsson KA10389-00-D)
 • KA10391-00 (21 September 2019, Förhör med Hace Gavgacioglu)
 • KA10391-01 (28 February 1986, Förhör med Marie Eva KA10391-01)
 • KA10525-00 (7 November 1988 11:20:00, Förhör med Anette Åberg)
 • KA10814-02-B (15 March 1999 12:35:00, Förhör med Kaj Strid)
 • KA10843-00 (10 January 1989, 10 October 1989, 17 October 1989, 7 February 1990, Förhör med Hans Ljunglin ang klubb Oxen 1989-01-10, Förhör med okänd polis 1989-01-10, Brev från Hans Ölvebro 1989-10-10, Brev från Isaksson 1989-10-17, Förhör med okänd polis 1990-02-07)
 • KA10918-02 (5 April 1989, Förhör med Eva Vernblom)
 • KA10922-00-B (17 February 1989 14:40:00, Förhör med Åsa Ålund)
 • KA10943-00-A (7 February 1989, Förhör med Herbert Gillesäter)
 • KA10951-00-A (16 March 1989 14:20:00, Förhör med Helene Von Heideken om CP)
 • KA10954-00-A (6 March 1989 12:50:00, Förhör med Krister Hammargren)
 • KA10978-00-A (13 March 1989 17:01:00, Förhör med Christina Pörhälä)
 • KA11047-00-A (7 February 1989 14:11:00, Förhör med Susanne Ollas Carum om Oxen)

Liggare för avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under KA

UppslagRegistreradDokumentAvsnittsanteckningarUppslagsanteckningarSpaningschefAd actaAnknytningarLiggaren
KA10382-001988-10-2610382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar nnger och vill få besök på den anstalt hon sater så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e ochh Vid kontakt med har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon met än det hon tidigare berattat. EV kompl förhör Inga nya upparfter har framkommit. AATDA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-012.png
KA10382-00-A1988-10-2610382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och Vid kontakt medlå har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon mer an det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nya uppaifter har framkommit. AADA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-012.png
KA10382-00-B1989-07-07ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och Vid kontakt medå har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 ggr vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nva uppaifter har framkommit. AMDA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-012.png
KA10382-00-D2013-09-02 TINBer Och VIII Ta Desok pa den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP.10382-A Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och vid kontakt meal har hon inga nya uppgifter att komma medHörd 2 gar vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nva uppaifter har framkommit. ANDA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10382-011988-10-26ringer och vill få besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 103820 Anteckningar ringer och vill tå besök på den anstalt hon sitter så skall hon berätta vad hon vet om mordet på OP. 10382e och vid kontakt mealÅ har hon inga nya uppgifter att komma medHard 2 ggr vet hon mer än det hon tidigare berättat. EV kompl förhör Inga nya uppaifter har framkommit. AA/DA1993-02-11Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-E1989-02-28UL: TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-F1989-02-28UL= TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10383-00-G1989-02-28UL: TÄBY, ANKN N3292,I970(PÄRM)1991-06-28N3292-00
I970-00
Liggaren EGG10041-00-A D10529-06 highres.pdf-013.png
KA10917-001989-01-24P64-BESOXENFAKTA (EV BESÖKARE OXEN 28/2-1/3-86),P641993-03-29Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10918-00-A1989-02-03P64UL: KA10386.KA10712 XA10843.KE10872 SPC1990-07-25KA10386-00
KA10712-00
KE10872-00
XA10843-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10922-00-B1989-02-20UL: 3 BESOXEN),ANKN KE 10872,P641990-10-23I0872
KE10872-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10925-001989-01-24P64UL= (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10926-001989-01-24P64UL: (BESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10927-001989-01-24P64UL= (BESOXEN) P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10928-001989-01-24P64UL: IBESOXEDN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10930-001989-01-24P64UL=: IBESOXEN),P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10952-011989-09-15UL: (BESOXEN),ANKN KA10712,P64,SPC1990-02-26KA10712-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10953-001989-01-24P64UL=: (BESOXEN),ANKN M4319,P641990-10-31M4319-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10954-00-A1989-03-13UL=: (BESOXEN),ANK D2437,I7171,KA10385,SPC1990-07-25KA10385-00
D2437-00
I7171-00
Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10955-00-A1989-02-15UL: (BESOXEN) ANKN V8667-15,P641991-12-06V8667-15Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10955-00-B1990-05-11ULa (BESOXEN) ANKN V8667-15.P641991-12-06V8667-15Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10957-001989-01-24P64UL= (BESOXEN) P641990-10-31Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png
KA10958-001989-01-24P64UL: (BESOXEN),EV ANKN G4503,P641990-10-31G4503-00Liggaren D10631-00 EH10997-00 stdres.pdf-018.png


Vakanta, omregistrerade och uppslag med felaktig avsnittsbokstav har tagits bort från denna information.