wpu.nu

Z274

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
/X /Y /Y /N /N KAN ANKN D1747-1-8B B 1899 071012 ÅN med kamrat hörda Föreslås aa/HM

X10400000000000000,KAN ANKN D1747-1-8 B11899 ox med kamrat hörda
INANSNANAN /N KAN ANKN D1747-1-8 B1899 071012: ÅN. med kamrat hörda, ono: JN
0000000000 ,KAN ANKN D1747-1-8 B1899 med kamrat hörda.
KAN ANKN D1747-1-8 B1899 071012 med kamrat horda föreslås aa/HM
7N/ 7" 7 LKAN ANKN D1747-1-8 B1899 o74012 XK. med tamratharda. 021012 NM

NAN NAN KAN ANKN D1747-1-8 B1899 o74012- X med samratrds
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under Z274.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

Z274-00

1993-04-07

2007-10-16

OMREG-FR-AVSNITT-D

Z274-00-A

1993-04-07

2007-10-16

Z274-01

1993-10-01

2007-10-16

Z274-02

1995-04-06

2007-10-16

DNR: 306-95

Z274-03

1995-04-26

2007-10-16

DNR 306-95

Z274-03-A

1995-04-26

2007-10-16

DNR 306-95

Z274-03-B

1995-12-22

2007-10-16