wpu.nu

Axel Edelman

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Ernst Axel Edelstam (1924-2012) var en svensk diplomat.

Biografi & Karriär

1924-07-21 Axel Edelstam föds.
1948 Juris kandidatexamen i Stockholm.
1949 Attaché vid Utrikesdepartementet (UD). Edelstam tjänstgjorde i New York, Washington, D.C., Paris och Genève.
1967 Biträdande chef för nedrustningsdelegationen i Genève 1967, hade ambassadörs ställning 1970.
1972-1975 Utrikesråd och biträdande chef för politiska avdelningen vid UD.
1975-1976 Ledamot av förhandlingsgruppen vid UD.
1976 Sändebud i Kairo 1976, sidoackrediterad i Khartoum och Nicosia.
1981-1983 Sändebud i Bangkok, sidoackrediterad i Vientiane och Singapore.

1983-1987 Sändebud i New Delhi, sidoackrediterad i Thimphu, Colombo och Kathmandu.

1986-02-28 Axel Edelstam var 62 år gammal vid tiden för mordet på Olof Palme.

1986-03-24 undertecknar ambassadören Axel Edelstam i New Delhi, Indien, å svenska regeringens vägnar Memorandum of Understanding (MoU) mellan de svenska och indiska regeringarna i enligt med regeringsbeslut 1986-03-20 som godkände ett samarbetsavtal (co-operation agreement) mellan AB Bofors och Indiens president, Rajiv Gandhi. Samarbetsavtalet undertecknades 1986-03-24. (KU 1987/88:40 sid. 29-30.)

1987-1989 Ambassadör i Oslo.

1989-1994 Chef för Vägverkets internationella sekretariat.

Övriga uppdrag:
Som pensionär var Edelstam aktiv kommunalpolitiker i Borlänge för Folkpartiet och var under en period ordförande i Borlängeavdelningen av Sveriges Pensionärsförbund.

2012-08-17 Axel Edelstam dör 88 år gammal.Det finns inget registrerat i wpu på Axel Edelman

Bilder