wpu.nu

Bengt Ödmark

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Bengt Ödmark

Tjänsteställe 1986: Stockholms pd / Kriminalavdelningen / KK1 Våldsroteln

Tjänstegrad 1986: Kriminalinspektör
Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

EBD10013-00

1989-02-27

1990-05-30

Glenn Malmström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3000-00

1992-03-30

1992-03-26

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder