Bestäm och skriv instruktioner (börja med exempel) för hur utredningsanteckning går till bevis