Brittisk legoknekt

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto

Andra kända namn

"Brittisk legoknekt"


Relevans
Enligt tips till TV mannen Claes Elfsberg från Mike Lenihan utfördes mordet på Palme av en brittisk legoknekt på uppdrag av några penningstarka Svenska Palmehatare.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Brittisk legoknekt i wpu.nu.

Avsnitt

Brittisk legoknekt har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Brittisk legoknekt är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Brittisk legoknekt omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Brittisk legoknekt som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Brittisk legoknekt har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer