wpu.nu

Diskussion:Huvudsida

Från wpu.nu

Är det drygt 22 000 eller 220 000 uppslag totalt i liggaren?


22430 enligt polisen https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/utredningen-om-palmemordet-avslutad/#:~:text=Utredningen%20om%20mordet%20p%C3%A5%20Olof,varav%2029%20direkt%20till%20polisen.


Vid första körningarna blev det dubbletter därför översteg summan antalet uppslag. Har rensat alla och kör med delvis manuell granskning nu.


När Polisen anger uppslag i artikeln ovan räknar de nog inte med under-uppslagen. Det verkar som vi kommer hamna på ca det dubbla om man gör det, på det sättet som vi gör här