wpu.nu

Djalo Ibrahim

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Ibrahim Djalo

Relevans
Taxichauffören (svarttaxi?) uppe på Brunkebärgsåsen Döbelsgatan.

Uppgiftslämnare E504-? (som ej finns I liggaren).

Djalos första tipslämning hade initialt nummer EAF-3025. Det ändrades senare till E-504...?
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

[Liggaren]

EAF3025-00

1992-01-07

1992-04-14

 [PDF] 

Hörd 

EAF3025-00-A

[Liggaren]

EAF3025-02

1992-01-23

1992-04-14

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder