E Norberg

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


"Förhörsledare" is not in the list (Vittne, Polis, Journalist, Politiker, Kan misstänkas, Annat, Ambulans, Tekniker, Obduktion, Mordplatsvittne, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.;


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Norberg
Norberg E


Relevans
Förhörsledare, KSN
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på E Norberg i wpu.nu.

Avsnitt

E Norberg har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där E Norberg är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där E Norberg omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med E Norberg som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där E Norberg har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


... KSN .... Verksam i PU: 1986 - ? Uppslag:xxx


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer