Eskil Block

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto

Andra kända namn

Eskil A. Block


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Eskil Block gick ut Chalmers 1954, blev därefter filosofie magister vid Lunds universitet 1958, teknologie licentiat vid Chalmers 1959, tillförordnad universitetslektor vid Lunds tekniska högskola 1964, försöksledare för utbildningsteve för de tekniska högskolorna 1967–1968, konsult inom framtidsforskning på Försvarets forskningsanstalt 1969–1971, avdelningsdirektör där 1973, koordinator av ett belgiskt framtidsforskningsprojekt 1971–1973.Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Eskil Block i wpu.nu.

Avsnitt

Eskil Block har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Eskil Block är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Dokument där Eskil Block omnämns

  • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Eskil Block som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Eskil Block har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer