wpu.nu

Eskil Block

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Eskil A. Block

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Eskil Block gick ut Chalmers 1954, blev därefter filosofie magister vid Lunds universitet 1958, teknologie licentiat vid Chalmers 1959, tillförordnad universitetslektor vid Lunds tekniska högskola 1964, försöksledare för utbildningsteve för de tekniska högskolorna 1967–1968, konsult inom framtidsforskning på Försvarets forskningsanstalt 1969–1971, avdelningsdirektör där 1973, koordinator av ett belgiskt framtidsforskningsprojekt 1971–1973.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer