wpu.nu

Gerhard Samson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Gerhard Samsson
Samsson

Relevans
Promerar norrut på Regeringsgatan och cirka 10 meter efter korsningen med David Bagares gata (cirka 300 meter från mordplatsen) blir hans sällskap Ann-Cathrine Robrandt påsprungen bakifrån av en man omkring tidpunkten för mordet på Olof Palme.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Förhörsteman:
EAD1094-01 1986-03-11
Om restaurangbesök. Promenad Regeringsgatan norrut mot Restaurang Bolaget vid Birger Jarlsgatan. Samsons sällskap Robrandt blev påsprungen bakifrån av en man direkt efter korsningen med David Bagares gata. Mannen fortsätter springande norrut. Signalementsuppgifter.

EAD1094-01-A 1986-03-17
Restaurangbesök. Promenad norrut på Regeringsgatan till restaurang Bolaget på Birger Jarlsgatan. Samsons sällskap Robrandt påsprungen bakifrån 10-15 meter efter korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata. Mannen fortsätter norrut på Regeringsgatan och försvinner utom synhåll. Signalementsuppgifter. Mannen är ännu inte identifierad.

EAD1094-01-B 1986-03-17
Konfrontation. Gerhard Samson kände inte igen Viktor Gunnarsson i konfrontationsgruppen som mannen från mordkvällen.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EAD1094-00

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EAD1094-00-A

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

EAD1094-00-B

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EAD1094-00-C

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EAD1094-00-D

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

EAD1094-01

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

EAD1094-01-A

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

Hörd 

EAD1094-01-B

 [PDF] 

[Liggaren]

EAD1094-02

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

EAD1094-04

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

EAD1094-05

1989-03-31

1988-04-24

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder