wpu.nu

Glasögonmannen

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Oidentifierad man som konverserade med Olof Palme i biosalongen på ett sätt som tyder på att de kände varandra. Efter filmen skall han ha varit invecklad i en högljutt diskussion med Olof Palme precis utanför Grands entré.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

L261-01-D

2019-07-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer