Gunnar Evstedt

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Polis, förhör vittnen
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Gunnar Evstedt i wpu.nu.

Avsnitt

Gunnar Evstedt har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Gunnar Evstedt är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Gunnar Evstedt omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Gunnar Evstedt som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Gunnar Evstedt har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer