wpu.nu

Gunnar Evstedt

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Polis, förhör vittnen
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

Z8624-00

1991-01-22

1997-03-11

Henry Nyberg

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder