wpu.nu

H2p

Från wpu.nu


Foto

Avatar H2p.jpg

H2p

Relevans
Handskriven anteckning gjord av polis i marginalen av förhör.

Betydelse okänd.

Betydelse okänd.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D21525-00

2014-04-07

2014-04-07

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer