wpu.nu

Index:Pol-1986-03-02 EAD618-00 Utländska-män-vid-bilar-Regeringsgatan-David-Bagares-gata.pdf

Från wpu.nuFörhör med David Bagare EAD618-00

Pol-1986-03-02 EAD618-00 Utländska-män-vid-bilar-Regeringsgatan-David-Bagares-gata.pdf

Läs uppslag EAD618-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare


Uppgiftslämnare / Förhörd David Bagare
Förhöret påbörjat 1986-03-02
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-02_EAD618-00_Utländska-män-vid-bilar-Regeringsgatan-David-Bagares-gata.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1