wpu.nu

Index:Pol-1986-03-03 A14203-00 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Från wpu.nuUppgifter från Gösta Söderström och Ingvar Windén sida 1

Pol-1986-03-03 A14203-00 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Läs uppslag A14203-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare


Uppgiftslämnare / Förhörd Gösta Söderström
Förhöret påbörjat 1986-03-03
Förhöret avslutat
Typ av dokument Promemoria
Originalfil File:Pol-1986-03-03_A14203-00_Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf
Författare Gösta Söderström
Status Väntar på granskning
Sidor

1