wpu.nu

Index:Pol-1986-03-13 EFF1923-00 Bil på Torsgatan med utlänningar.pdf

Från wpu.nu


Bil på Torsgatan med utlänningar EFF 1923

Pol-1986-03-13 EFF1923-00 Bil på Torsgatan med utlänningar.pdf

Läs uppslag EFF1923-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Rolf Rapp


Uppgiftslämnare / Förhörd
Förhöret påbörjat 1986-03-13
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-13_EFF1923-00_Bil_på_Torsgatan_med_utlänningar.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1