wpu.nu

Index:Pol-1986-03-27 L6018-01 Biobesökare.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Okänd Persons Person Först Kort kamrat O9-00

Pol-1986-03-27 L6018-01 Biobesökare.pdf

Uppslagssida saknas för detta dokument. Kontrollera att du skrivit in uppslagskoden rätt, och i rätt format.
Om det ändå inte finns någon uppslagssida får du skapa den för L6018-01

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Per Gustavsson


Uppgiftslämnare / Förhörd Okänd Persons Person Först Kort kamrat
Förhöret påbörjat 1986-03-04
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-27_L6018-01_Biobesökare.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1