wpu.nu

Index:Pol-1986-04-11 L4331-00 Biobesökare.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Person Person Först Kort Een O9-00

Pol-1986-04-11 L4331-00 Biobesökare.pdf

Läs uppslag L4331-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Them


Uppgiftslämnare / Förhörd Person Person Först Kort Een
Förhöret påbörjat 1986-04-11
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-04-11_L4331-00_Biobesökare.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1