wpu.nu

Index:Pol-1986-05-07 0900 HA9803-00 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Från wpu.nuFörhör med von

Pol-1986-05-07 0900 HA9803-00 Ivan-von-Birchandel-3.pdf

Läs uppslag HA9803-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare


Uppgiftslämnare / Förhörd von
Förhöret påbörjat 1986-03-06
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-05-07_0900_HA9803-00_Ivan-von-Birchandel-3.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1 2 3