wpu.nu

Index:Pol-1987-04-02 L1996-00-D Biobesökare.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Olof Fall

Pol-1987-04-02 L1996-00-D Biobesökare.pdf

Läs uppslag L1996-00-D

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Olof Palme


Uppgiftslämnare / Förhörd Olof Fall
Förhöret påbörjat 1986-02-28
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1987-04-02_L1996-00-D_Biobesökare.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1 2