wpu.nu

Index:Pol-1989-04-03 KD10405-00-T Slutförhör med Christer Pettersson.pdf

Från wpu.nu



Pol-1989-04-03 KD10405-00-T Slutförhör med Christer Pettersson.pdf

Läs uppslag KD10405-00-T

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare


Uppgiftslämnare / Förhörd
Förhöret påbörjat
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1989-04-03_KD10405-00-T_Slutförhör_med_Christer_Pettersson.pdf
Författare [[:]]
Status Problem
Sidor