wpu.nu

Index:Pol-1989-04-26 T2-05 Bild på Erdogan.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Bild C2-00

Dublett

Pol-1989-04-26 T2-05 Bild på Erdogan.pdf

Läs uppslag T2-05

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Per Gustavsson


Uppgiftslämnare / Förhörd Bild
Förhöret påbörjat 1989-04-26
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1989-04-26_T2-05_Bild_på_Erdogan.pdf
Författare [[:]]
Status Problem
Sidor

1 2