wpu.nu

Ingemar Krusell

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

I Krusell
Krusell

Relevans
Kriminalkommissarie

Förhörsledare

Medlem i Palmegruppen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Ingvar Krussel


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

Y10092-00

1988-08-16

1993-12-01

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder