Inger Simling

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Grandvittne


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Inger Simling i wpu.nu.

Avsnitt

Inger Simling har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Inger Simling är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Inger Simling omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Inger Simling som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Inger Simling har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer