wpu.nu

Instruktioner för uppladdning av dokument

Från wpu.nu

För att vi ska kunna hålla ordning på alla de dokument som ingår i utredningen krävs det att vi förhåller oss till några enkla regler

Allmänt

Varje handling skall till fullo vara en fil. Varje fil ska vara en handling. Detta betyder att om man har en PDF med flera förhör i, skall dessa delas upp till separata PDFer och laddas upp var för sig. Om man har flera filer (tex en bild per sida) skall dessa läggas ihop till en fil, förslagsvis PDF Instruktioner för att arbeta med PDF

Om vi ska kunna göra djupare analyser av media krävs att vi får ett källmaterial som är så nära originalet som möjligt. Ett foto som först kopierats i en kopieringsmaskin och sedan scannats innehåller betydligt mindre information än om originalfotot scannades. Tänk på att det sker en komprimering och konvertering när material skickas till tjänster som Youtube, Vimeo, Imgur, WhatsApp, Facebook, Instagram etc, och även i vissa fall via mail. Materialet kan förstås ändå vara av värde, men ju närmare originalet desto bättre.

Om en handling redan finns upplagd, och du har en annan version av handlingen kan denna vara mycket intressant. Man kan tex se skillnader i maskning, i maskningsteknik, vad som hänt med dokumentet tex genom marginalanteckningar odyl. Ladda därför gärna upp det här också. Tänk på att det måste ha ett annat namn än de dokument som redan finns här. Lägg tex till "-version2" eller liknande i filnamnet.


Format

PDF för sådana handlingar som är "dokument". Om man laddar upp i detta format så kommer wikin automatiskt aktivera funktioner för att översätta formatet till sökbar text. Om du har andra media, tex bilder, filmer eller ljud, kan detta laddas upp i det format du finner lämpligt. Formatet skall degradera innehållet så lite som möjligt. Så kallade loss-less format är bäst.


Namngivning

Varje fil ska namnges utefter dess innehåll.
Var uppmärksam på var bindestreck (-) respektive understreck ( _ ) används.

Formatet är Uuu-YYYY-MM-DD_HHMM_UUUUU_Bbbbbbbbb.pdf där

 • Uuu är förkortning för utgivaren av dokumentet. Om denna del i namnet saknas kommer inte dokumentet OCRas
  • Ano: Anonym
  • Åkl: Åklagare
  • Pol: Polisen
  • Säp: SÄPO
  • Nyh: Nyhetsredaktioner av alla slag
  • Amb: Ambassad
  • Pri: Privatpersson
  • Ann: Annan/annat
 • YYYY-MM-DD_HHMM står för tidpunkten för dokumentents ursprungliga upprättande. Om ett förhör spelas in på band kvart i tolv på dagen den 1 mars 1986, skrivs ner på papper 3 mars, och lämnas ut 15 juni 2020 skall således märkas 1986-03-01_1145. Det är inte jätteviktigt att ta med klockslaget. Gör det om du känner dig duktig :)
 • UUUUU är utredningens uppslagsnummer, om sådant finnes, annars utelämnas det helt. Ett exempel på uppslagsnummer är förhöret med Anette Kohut; EDE9980. Om skiljetecken finns skrivs dessa för tydlighets skull. tex E20-02 är inte detsamma som E2002.
 • Bbbbbbbbb står för en kort beskrivning, tex Förhör med Anette Kohut eller Aftonbladetartikel om grandmannen


Nästa steg

När du har bytt namn på din fil är det dags att ladda upp den. Det gör du på Special:Uppladdning. Om du laddar upp ofta eller mycket finns en sida kallad Funktionssida för uppladdning där alla funktioner finns samlade.

Gå sedan vidare till Instruktioner_för_OCR