wpu.nu

Josef Thien

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Grandvittne
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Grand-vittne

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

L865-00

1988-08-23

1990-02-24

Josef Thien

 [PDF] 

Hörd 

L865-00-A

Josef Thien

 [PDF] 

Hörd 

L865-00-B

Josef Thien

[Liggaren]

L865-00-C

1992-02-05

1990-02-24

 [PDF] 

L865-01

Gerd Thien

 [PDF] 

L865-01-A

Gerd Thien

 [PDF] 

[Liggaren]

L865-01-B

1988-10-21

1990-02-24

Gerd Thien

[Liggaren]

L865-01-C

1988-10-26

1990-02-24

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder