wpu.nu

Karolinska Förbundet

Från wpu.nu

Under uppdatering. Uppdaterad: 2024-01-10 21:32

RELEVANS

Karolinska förbundet höll mordkvällen 1986-02-8 en vintersammankomst med föredragshållare och efterföljande middag i klubben Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan 7 där en person utpekad som delaktig i mordet på statsminister Olof Palme deltog som åhörare.

ALLMÄNT

"Karolinska förbundet är en opolitisk, ideell förening bildad 1919 som verkar för forskning och kunskapsspridning om den karolinska tiden (1654–1718).

Karolinska förbundets årsbok innehåller vetenskapliga artiklar om epokens politiska, militära, ekonomiska, sociala och kulturella historia. Årsboken har utkommit i obruten följd sedan 1910.

Två årliga återkommande sammankomster hålls då vetenskapligt hållna föreläsningar samt sociala aktiviteter i historiska miljöer.

  • Karl XII dödsdag hålls i åminnelse 30 november.
  • Vintersammankomsten 28 februari firar minnet av slaget i Helsingborg år 1710. 1986-02-28, mordkvällen, var titeln på föredraget "Ryssarnas härjningar i Roslagen 1719"."

I UTREDNINGEN

Karolinska förbundet förekommer / omnämns i utredningen under följande avsnitt Avsnitt D14465 om Uppslag D14465-??

Avsnitt D4582 om Uppslag D4582-??


Nätverk / Relaterar:

(Namn på organisationer och/eller personer)

Exempel:
[ [organisationsnamn] ] [ [personnamn ] ]


Spår/teorier

Spår/Teorier listan
Fyll på här

Litteratur / Bibliografi

På Karolinska förbundets hemsida finns en ämnesordnad förteckning över utkomna årsböcker.

Ämneskategorier: Allmän och politisk historia, Karl XII i Bender, Karl XII:s död, Militärhistoria, Förvaltningshistoria, Ekonomisk och social historia, Medicinhistoria, Rättshistoria, Idé- och lärdomshistoria, Kulturhistoria, Personhistoria, Historiografi, Arkiv och handskrifter. Kartor, Bibliografi, Konferensrapporter, Högtidstal och Karolinska förbundet

Publicerat Rubrik Förlag
1910 - Nu Karolinska förbundets årsbok Karolinska förbundet
Hemsida

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Välkommen till Karolinska förbundet Hemsida
Karolinska förbundet Wikipedia
svenska
Slaget vid Helsingborg -- historiskt slag mellan Danmark och Sverige 28 februari 1710 Wikipedia
svenska
Karl XII - kung av Sverige 1697–1718 Wikipedia
svenska

Förekommer i wpu

Sökning: förbundet i wpu.
Obs! Uppslag kommer sist i listan"

 
D14465 - Om Karolinska förbundet och Erik Reuterswärd
D14465 - Om Karolinska förbundet och Erik Reuterswärd
D14465 - Om Karolinska förbundet och Erik Reuterswärd
D14465 - Om Karolinska förbundet och Erik Reuterswärd
D14465 - Om Karolinska förbundet och Erik Reuterswärd
D14465 - Om Karolinska förbundet och Erik Reuterswärd
D14465 - Om Karolinska förbundet och Erik Reuterswärd
Karolinska Förbundet
Karolinska Förbundet
Karolinska Förbundet
Pol-1987-06-18 D4582-03-X Anders-Larsson-varnade-Palme-Antikvariatet-Lyktan.pdf/1
Pol-1992-12-01 D14465-01 tips-om-förhör-med-arkitekt-Karolinska-Förbundet.pdf/1
Pol-1992-12-01 D14465-01 tips-om-förhör-med-arkitekt-Karolinska-Förbundet.pdf/2
Pol-1994-08-19 D14465-02 tips-om-förhör-med-arkitekt-Karolinska-Förbundet.pdf/1
Sällskapet
Wpu-spindelns nät