Katrin Ekström

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Grandvittne. Såg makarna Palme efter filmen.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Katrin Ekström i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Katrin Ekström ligger under avsnittet L827-00 i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

Dokument

Det finns inga dokument registrerade i L827-00

Det finns inga dokument registrerade där Katrin Ekström är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Katrin Ekström omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Katrin Ekström som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Katrin Ekström har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer