wpu.nu

Lars Karlsand

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Lars Karlsand
Tjänsteställe 1986: LAC Länsalarmeringscentralen, ofta kallad larmcentralen.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A4456-01-A

Spaningscentralen

 [PDF] 

Hörd Pomn 

A4456-02

Lars Karlsand (LAC-bandet på Youtube)

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder