wpu.nu

Lars R. H. Ljunggren

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
1972-1985 Generaldirektör Försvarets Radioanstalt FRA
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Ljunggren, Lars R H, fd generaldirektör, Sthlm, f i Lund 210711 av lektor Olof L o Davida, f Bengtsson.

1948 Jur kand Lund 1949-1951 tingstjg 1952 fiskal hovrätten för västra Sverige

1953-1957 tingssekr 1961 Assessor Hovrätten för västra Sverige

1961 Sakkunnig försvarsdepartementet 1965 Departementsråd 1968-1972 Expeditionschef (tf 65) 1970 Hovrättsråd 70 1972-1985 Generaldirektör Försvarets Radioanstalt FRA

1962 Expert 60 års värnpliktsutredning 1962-1972 Sekreterare deleg f milhist forskn 1965 ordf tjänsteställn-utredn (led 63) 1968-1972 försv personalnämnd 1971 led 68 års personalkategoriutredn 1984-1988 led Sthlms domkapUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer