wpu.nu

Lars Werner (VPK)

Från wpu.nu
Foto

Andra kända namn

Lars Werner

Relevans
Ledare för Vänsterpartiet Kommunisterna. Det finns även en Lars Werner i Täbymoderaterna.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3000-00

1992-03-30

1992-03-26

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder