wpu.nu

Lennart Mathiasson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Lennart Mathiasson
Tjänsteställe 1986: Nyköpings polisdistrikt / K R6
Tjänstegrad 1986: KriminalinspektörUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

HK2066-01

1992-02-13

1991-05-17

Leif Zeilon

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder