wpu.nu

Mall:BegärAvsnittText

Från wpu.nu

Hej!
Jag begär härmed att få ut kopior på de handlingar som i Palmeutredningen finns registrerade under avsnitt '{{{Avsnittsbokstav}}}{{{Avsnittsnummer}}}'. Jag begär också ut de förhör, promemorior, protokoll, brev, analyser och annan skriftlig dokumentation som hänför sig till avsnittet.
Om materialet är mycket omfattande önskar jag, för att minska allas arbetsbörda, att ni hör av er innan ni påbörjar arbetet med utlämning så att vi eventuellt kan bestämma en lämplig avgränsning.
Skicka handlingarna till: