wpu.nu

Mall:Känner

Från wpu.nu

Denna mall används för att indikera att två personer känner varandra. I WPU räknas personer som att de känner varandra om de ömsesidigt vet om vem den andre är, och båda kan ta kontakt med den andre om så skulle krävas, även om det inte skulle kännas bekvämt för någon av parterna. Mallen kan bara användas på en person-sida, dvs en sida vars namn är en persons namn. Mallen anger att personen som bär sidans namn känner personen som anges i mallen. Om man har en sida om Christer Pettersson så kan man där ange

{{Känner|Roger Östlund}} 

Detta skapar en länk till Roger Östlunds sida och anger för wpu att Roger Östlund känner Christer Pettersson, och att Christer Pettersson känner Roger Östlund.