wpu.nu

Mall:Maskat

Från wpu.nu

Mall för att markera maskad text

Använd

{{Maskat|Text=Anders Björkman}}

när man vet/är ganska säker på vad det är för text som är överstruken. Då får man en gråare ruta runt texten, och när man håller pekaren över så står det att det har varit maskat

Om man har en okänd maskning som man vill knyta till andra maskningar som förmodligen är maskningar av samma text använder man istället ID och ev Längd.

{{Maskat|Längd=11|ID=MASKNING_001}}

Man får hitta på ID:t själv. Då får man en länk till en ny sida där man kan skriva om vad man tror att det är som är maskat.

Man kan också hoppa över ID om det inte tillför något nämnvärt att knyta denna maskning till andra

{{Maskat|Längd=11}}

Man kan också hoppa över Längd. Då blir längden 12 tecken automatiskt.

{{Maskat}}