wpu.nu

Mall:Uppslag

Från wpu.nu


Man kan nu skapa nya uppslag med ett formulär!

Mallen Uppslag används för att representera ett uppslag i liggaren. Den allra strösta delen har skapats automatiskt genom inläsning av liggaren. Man kan dock lika gärna skapa nya uppslag om de har missats av inläsningen eller redigera dem om det har blivit fel, eller att ny information tillkommit. Genom att bara fylla i texten i denna mall får man en snygg uppslagssida som för tankarna till de klassiska formulären från 1980-talet. De flesta parametrar har ganska självförklarande namn - men det finns några saker man kan behöva tänka på. Först, MediaWiki gör skillnad på små och stora bokstäver! Om man missar det versala U:et i Uppslag så får man inte rätt mall tex, så där gäller det att vara lite noggrann.

Nedan följer ett exempel på ett uppslag (Uppslag:E15-00-A)

{{Uppslag|
| Avsnittsbokstav=E
| Avsnittsnummer=15
| Uppslagsnummer=00-A
| Regdatum=1988-09-07
| Avsnittsanteckningar=
| Uppslagsanteckningar=
| SPCdatum=
| SPCnoteringar=E15-I AA/DA
| Adacta=1990-05-29
| PTRdatum=
| PTR=
| Redov_enhet=
| Ant_enhet=
| ÅterSPC=
| Utlämningsstatus=
| Liggarsida=Fil:Liggaren-1-1-001.png
| RadILiggaren=53
| Anknyter=
| NämndaPersoner=
| NämndaDiarienummer=
| NämndaDatum=
| NämndaPlatser=
| OCRProblem=
| Vakant=Nej
}}

Först anges namnet på mallen Uppslag och sedan följer alla parametrar. De första 14 parametrarna är direkt från liggaren. Var särskilt noga med Avsnittsbokstav, Avsnittsnummer och Uppslagsnummer. De kommer utgöra titeln på sidan, och bli det exakta nummer som ska användas för att knyta dokument till uppslaget. Utlämningsstatus anger om och hur ett dokument tillhörande uppslaget har lämnats ut från utredningen. Giltiga värden för Utlämningsstatus är Utlämnad, Begärd, Avslag, Ej begärd eller Tillgängliggjord på annat sät.


Liggarsida används för att skapa länken direkt till bilden av sidan från liggaren. Denna är automatskapad, men kan förstås ha blivit fel. Ange filnamnet, såsom det blev efter du laddade upp filen, och skriv Fil: före. RadILiggaren anger givetvis vilken rad på angiven sida som uppslaget återfinns.


Anknyter, NämndaPlatser, NämndaDiarienummer, NämndaDatum och NämndaPlatser anger vad som nämnts i uppslaget eller dess dokument. Om en person omnämnts i ett förhör så skriver man den personens namn på raden NämndaPersoner=. Då skapas en anteckning på uppslagssidan som leder till personens egna sida. Det ger också wpu möjligheter att extrahera ut personliga nätverk, att automatiskt lägga till information om personer på deras sidor etc.


Anknyter anger referenser till andra uppslag.


Anknyter, NämndaPlatser, NämndaDiarienummer, NämndaDatum och NämndaPlatser kan ta flera värden per rad om man separerar varje värde med semikolon (;). Om man som exempel Uppslag:E13-00-A vill ange flera nämnda personer skriver man exvis | NämndaPersoner=Nicklas Fröling; Claes Nyberg; Åsa Gustavsson; Marco Neeser; Rolf Öberg; Leif Fredin

I OCRProblem har automatiskt angetts om det upptäckts något fel vid inläsningen. Det kan hända att tex Avsnittsbokstaven bytts ut. Om det står ett problem här, är det bara att kolla om det verkligen är ett problem. Om så är fallet åtgärdar man det, annars kan man ta bort raden.

Vakant anger om löpnumret/uppslaget är ledigt, alltså det har använts men tagits bort pga tex felregistrering.