wpu.nu

Margareta Wahlberg

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Grandvittne om biobesök. Margareta Wahlberg (MW) såg den sena föreställningen av "Bröderna Mozart" tillsammans med Bino Catasus (BC). De satt på rad 14 och platserna 247-248 i biosalongen.

Efter föreställningen såg Margareta Wahlberg (MW) en silverfärgad Volvo parkerad utanför Grands entré.

MW såg Lisbeth och Olof Palme (LOP) tala med någon utanför entrédörrarna. LOP går sedan söderut och MW såg dem cirka 30 meter från Grand i slutet av en klunga folk med 3-4 personer efter sig.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Hörd 

L820-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer