wpu.nu

Mari Sandström

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Sydafrikaspåret
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Utdrag ur GRK

Sida:Ann-1999-09-13-JA25000-00_SOU_1999_88_Del_2_GRK_Granskningskommissionens_betänkande.pdf/188

Mari Sandström hänvisade i samband med namnet Beit till journalisten Anders Hasselbohm:s omfattande dokumentation om Sydafrika, där det skulle förekomma en Alfred B Referens behövs som under en period bodde i Sydafrika och gjorde sig en förmögenhet på diamanthandel.

En dryg vecka senare tog PU kontakt med Mari Sandström, i anledning av att det i en tidningsartikel i Expressen uppgivits att hon hade ytterligare information att lämna.

Mari Sandström berättade att källan uppgivit att en av de personer han träffat vid polismötet i Durban sommaren 1986 var en man, B.

Denne B var antingen en av de tre männen som varit i Stockholm eller en som varit i deras omedelbara närhet. B skulle vara sydafrikan.

Polismötet skulle enligt källan antingen vara ett Interpolmöte eller ett IPA-möte (International Police Association).

Mordet skulle ha beslutats på högsta nivå, av P. W. Botha. (Pieter Willem Botha)

Beträffande bilen uppgav hon att detta inte var en husbil i egentlig mening utan mer en vanlig bil som man bygger om med sovplats ovanpå.

Om källan sade Mari Sandström att denne var europé som flyttat till Sydafrika för att som hon uppfattat det tjäna pengar och leva ett behagligt liv.

Vid förhöret framkom att Mari Sandström varit i Stockholm i maj-juni 1987 och lämnat uppgifter i ärendet till utredningsmannen Walter Kegö.

PU tog efter förhöret med Mari Sandström kontakt med Walter Kegö, som mindes att han sammanträffat med henne.Det finns inget registrerat i wpu på Mari Sandström

Bilder