Mordvapnet

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök

OBS! Sidan under uppbyggnad. Ett första utkast.

(☆) = Osäkra uppgifter. Förslag på uppdateringar välkommnas.

Uppdaterad: 2021-06-15


I utredningen:
Avsnitt:I

Olof Palme sköts bakifrån med ett påsittande skott ca 10-20 cm från kroppen. Lisbeth på något längre avstånd (☆ ca 60 cm..?).

Vapnet som användes var en revolver kaliber .357. Detta under förutsättning att vapnet inte varit en 38-special som av okänd anledning modifierats.
Modifiering gör det möjligt att avlossa .357-ammunition, men gör hanteringen av vapnet mera riskfullt och är knappast motiverat.
Den gängse uppfattningen är att allt tyder på att vapnet var en revolver av större modell av fabrikatet Smith & Wesson.

Det har inte hittats några hylsor på platsen och inget vittne uppger att gärningsmannen har plockat upp något från marken varför man kan sluta sig till att ett vapen som inte släpper hylsor (pistol) har använts.
(☆ Legal användning av vapentypen
Skytteklubbar verkar vara ha vanligt vid den tiden?
Mått, vikt på revolvern..?)

Det som kan utrönas efter att kulorna kriminaltekniskt undersökts är att pipan skall ha fem stycken högervridna räfflor och troligtvis vara sex tum lång (152 mm).
Kortare pipor ger en "uppsvampning" i bakdelen av kulorna, vilket kulorna från Sveavägen inte har.
Denna effekt går dock ej att fastställa till 100%. Även fyra tums (102 mm) och fem tums (127 mm) pipor kan under speciella omständigheter också lämna kulor utan uppsvampnings effekten. Fem tums  pipor är dock mycket ovanliga, varför sex tums är troligaste alternativet.
(☆ längre pipa än 6" möjlig ? )

Då polisen i ett rikslarm första april 1986 begärde in alla i Sverige licensierade Smith & Wesson 357. revolvrar för kontroll/provskjutning, var det tolv st. som av olika anledningar ej inkom till polisen. Fyra år senare hade fem av dessa återfunnits och ingen av dessa kunde knytas till mordet.
Således återstod sju st. saknade revolvrar.
(☆ Antal legala vapen i sverige vi tidpunkten...?)

Dessa kan benämnas:
(☆ Varje vapen kanske bör få en egen sida)

 • Lund-69
 • Arvikavapnet
 • Sucksdorffsvapnet - Avsnitt:IB
 • Handen-Rugern
 • Mockfjärdsrevolvern/Haparandavapnet - Avsnitt:IA
 • Helsingborg-83
 • Christer Anderssons revolver/Skeppsholmsvapnet - Avsnitt:IVA


☆☆☆☆☆☆☆☆
(☆ Andra intressanta vapen, samma som ovan...?)

  • ☆ Linköpingsvapnet...? - Avsnitt:IC
  • ☆ Albysjönsvapnet ,,,? - Avsnitt:ID
  • ☆ Ringenvapnet...?
  • ☆ LGWPs inlämningar ...?
  • ☆ Vapenhandlarens (flera) ...?
  • ☆ Vapenhandlarens provskjutna ...?
  • ☆ Andra evolvrar i liggaren ...?

Uppslag:I15574-00
☆☆☆☆☆☆☆☆


2001 påträffades Arvikavapnet och beslagtogs av Polisen. Vapnet provsköts hos SKL och man hittade inte några kännetecken på kulorna som kunde knytas till något brott.

2006 hittades till slut också Mockfjärdsrevolvern vid en privat dykoperation i Mockfjärden. Eftersom en kula hade avlossats med Mockfjärdsrevolvern vid ett rån 1983 och den hade identisk blyisotopssammansättning som "Olof Palme kulan", var denna revolver den som ansågs mest intressant. Det visade sig att vapnet låg i en sjö i trakterna där rånet hade begåtts. Vapnet kunde efter viss restoration provskjutas, men den kemiska åverkan som vattnet haft på pipans lopp gjorde att någon tillfredställande jämförelse inte kunde göras mellan provskjutningskulorna och mordplatskulorna.
Sannolikheten att någon skulle ha använt vapnet vid mordet på Palme och sedan åkt 20 mil för att kasta det i en sjö i trakterna för rånet får väl också betraktas som i det närmaste obefintlig.

Av de 5 st. återstående revolvrarna har det kommit fram vissa uppgifter om den stulna Handen-Rugern revolvern som även gör det tveksamt om detta kan vara mordvapnet. Ägaren hade tagit bort spännfjädern på revolvern innan stölden, vapnets metalldelar beskrevs som " i rostfritt" och ägaren hade sandblästrat delen ovanför trumman för att minska ljusreflektionerna. Pipan var också 4 tum. Visserligen borde det vara fullt möjligt att montera en passande reservdel till en magnum-Ruger men detta ses inte som särskilt troligt. Inte heller går det utifrån ljusförhållandena på mordplatsen att fastställa om vapnet var mörkt eller ljust. Sammantaget medför detta att sannolikheten för att Handen-Rugern skulle vara mordvapnet är låg.

Om Christer Anderssons försvunna vapen kan sägas att det aldrig har påträffats efter hans påstådda försäljning.


Det fanns förmodligen vid tiden för mordet också ett antal 357:or i våra grannländer som var på villovägar. Vapnet kan förstås även ha smugglats in från något annat land och ej registrerats i Sverige.
(☆ Provskjutna vapen från andra länder..?)

Återstår att reda ut om det kan finnas andra revolvrar som överensstämmer med de tekniska kännetecken som mordvapnet måste ha haft m.a.p. kulornas modell och de spår man lyckats fastställa.
Polisen har redovisat en lista (äldsta referensen Ingemar Krusells sammanställning 1990-03-21).
Denna lista har dock mottagits med viss skepsis av vapenkunniga. Listan anger följande som alternativ till Smith & Wesson .357.

 • Kassnar,

som är ett Amerikanskt importföretag som aldrig tillverkat några egna revolvrar. Man har satt sitt namn på importerade Colt-kopior som tillverkats av tysk-italienska Armi Jager. Om kopiorna ska leva upp till sitt namn så har de vänstervridna räfflor i pipan och är därför uteslutna som mordvapen.

 • Ruby,

är inget eget märke utan en modellserie som tillhörde Llama. Dessutom finns det ingen .357-revolver typ såld av Ruby. De modellerna som ligger närmast till hands är caliber 38.spec. Och om vi ska börja räkna med alla 38.spec också så borde Polisen ha förlängt listan åtskilligt.

 • Escordin,

tillverkade bara två typers revolvrar vilka är av kaliber 32 och 38.spec.

 • Taurus,

producerade visserligen sju st olika .357-modeller fram till 1986, men fem av dessa modeller har sex räfflor i pipan, medans mordvapnet som vi är ute efter hade fem. Det har inte lyckats gå att få reda på hur många räfflor de återstående två modellerna hade (Taurus-Rossi-modeller) men detta är mindre intressant eftersom båda två endast har två tums pipa. När man skjuter med en sån kort pipa blir det en uppsvampning i botten av kulan vilka kulorna på Sveavägen inte hade..

 • Llama,

tillverkade förvisso modellen Llama Marital med 5 högervrida räfflor mellan 1969 och 1977, men det var inte förrän 1976 som den tillverkades som 357-revolver. Sannolikt har få om ens någon av dessa revolvrar nått Sverige, men här har vi åtminstone ett lite mer realistiskt alternativ.

 • Ruger,

är värt sista alternativ. Deras Security Six har de "rätta" egenskaperna och var väldigt vanlig vid tiden för mordet. Det borde det ha funnits åtskilliga i Sverige vid denna tid. Här kan det stora misstaget från Polisens sida finnas. Polisen borde i sitt rikslarm 1986-04-01 om S&W även tagit med Ruger Security Six.
Men med tanke på att det bara var ett fåtal av de berörda ägarna av S&W revolvrar som inte kunde uppvisa sina vapen och att dessa revolvrar förefaller ha varit i storleksordningen tio gånger vanligare än Ruger Security Six i Sverige och att de övriga alternativen som nämnts är högst osannolika. Kan de eventuellt resterande antalet möjliga revolvrar på vift endast varit ytterst få till antalet.


▪︎Allmänt:
En revolver har ett antal patroner i kamrar i en roterande cylinder, därav sitt namn. En revolver släpper inte hylsorna vid avlossning såsom en pistol gör.


▪︎KULORNA/AMMUNIIONEN:
(☆ Egen sida för kulorna...?)

- Kulorna har kalibern .357 (9.07mm) och av typen Metal Piercing, tillverkade av Winchestern & Western
(☆ andra möjliga tillverkare...?)

▪︎Kulan som dödade statsminister Olof Palme passerade genom kroppen (spår av Olofs vävnad fastställt) och anträffades söndagen den 2 mars 1986 strax före kl. 12.20 vid brottsplatsen på Sveavägen av Elisabeth Belich. Kulan låg i snömodden invid en pelare, ca fyra meter från den plats där skottet träffat Olof Palme. En hypotes är att kulan studsat mot väggen där hissdörrarna är idag och hamnat bakom pelaren. Palmeåklagarna begärde att fasaderna skulle undersökas men spaningsledaren Han Holmér svarade att det inte fans resurser för detta.

Pelaren där Palmekulan hittades.
Väggen där Palmekulan tros ha rikoschetterat

▪︎Kulan som skadade fru Lisbet Palme hittades vid 06.30-tiden på lördagsmorgonen av Alfred de Tavares som var en indisk frilansjournalist . Enligt egen uppgift hittade han kulan efter att ha försatt sig i självhypnotisk trans som stärkte hans sinnen. Kulan hittades på trottoaren utanför Ving resors lokal på Sveavägen 29. Där låg den omedelbart intill en papperskorg som de Tavares letat efter mordvapnet i. Han överlämnade kulan till närmaste polis. Fyndplatsen är snett över Sveavägen cirka 40 meter från mordplatsen.

Lisbethkulan. Foto SvD.

▪︎Kulorna fabriksladdades hösten 1979.

- ☆ Mått, vikt etc...?
- ☆ Blyisotop...?
- ☆ OPV nr...?
- ☆ Kulbanor

Bildarkiv

<gallery>

 1. OMDIRIGERING Test bildgalleri