wpu.nu

Olle Alsén

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Olle Ahlsén

Relevans
Svensk journalist som bl.a. arbetade under många år som ledarskribent på Dagens Nyheter.
Olle Alsén var en av de s.k. privatspanarna i Palmemordet där han derv teorin som omfattade polisspåret.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

I slutet av 1940-talet började Alsén arbeta som journalist hos TT. Under 1950-talet arbetade han vid den Svensk-amerikanska nyhetsbyrån i New York. Därefter började han arbeta som nyhetsjournalist 1954 på Dagens Nyheter, där han senare blev ledarskribent 1960.

Född 1923 i Danderyd, Sverige, död december 2011

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D22174-00

2018-03-15

2018-04-23

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Drev "Polisspåret" teorin.