wpu.nu

Ove Möllergren

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto

Andra kända namn

HOWA Vapen

Relevans
Vapenhandlare
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

[Liggaren]

I16029-00

1994-05-10

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-00-A

1995-03-16

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-00-B

1995-04-10

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-00-C

1995-06-12

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-00-D

1995-06-13

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-00-E

1995-11-28

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-01

1994-05-10

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-02

1995-06-19

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-03

1995-12-04

1996-01-09

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

I16029-03-A

1995-12-13

1996-01-09

Ove Möllergren

[Liggaren]

I16029-04

1995-12-13

1996-01-09

[Liggaren]

I16029-05

1995-12-19

1996-01-09

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder