wpu.nu

Rafir Dougt

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Minister i Iran för Revolutions gardet och av Ebbe Carlsson utpekad som ansvarig för narkotikasmuggling.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

Q9858-05-A

1993-03-17

1993-03-31

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer