wpu.nu

Sida:Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/375

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


och han önskade sälja vissa handlingar om mordet på Olof Palme mot

en ersättning om en miljon tyska mark och en ny identitet.

Mannen meddelade en tid senare, via journalisten, att han ville

informera svensk polis om vad han visste om mordet på Olof Palme. I

slutet av juli reste därför två polismän till Frankfurt, där de träffade

representanter för BKA. Tillsammans sökte de upp journalisten, som

meddelade att mannen inte ville bli förhörd men däremot var beredd att

överlämna ”varuprover” bestående i delar av det skriftliga materialet.

Ett sammanträffande med mannen arrangerades, men han hade inte

med sig de utlovade handlingarna. Däremot erbjöd han sig att för

25 000 tyska mark överlämna originalsidan av en handling till polisen.

Mannen sade sig inneha den ursprungliga ordern från PKK-ledaren

Abdullah Öcalan att döda Olof Palme och en 62-sidig handling som

skulle utgöra avrapporteringen efter mordet.

Den begärda summan utanordnades till en tysk advokatbyrå, som

skulle betala mannen efter leverans av handlingarna.

Mannen sattes under observation av BKA. Han avvek emellertid

efter ett tag och har härefter inte hörts av. Några pengar överlämnades

aldrig till honom.

”Källa A”

Ali C med täcknamnet Cafer, en framstående PKK-funktionär i

Tyskland, anlände till Sverige i början av februari 1988. Han greps på

Arlanda eftersom han innehade ett falskt resedokument. Under förhör

medgav han att namnet var falskt och uppgav sig i stället heta Mustafa

G. Han sökte politisk asyl i Sverige. Under asylutredningen framkom

hans rätta identitet och ärendet övertogs av säkerhetspolisen och den

speciella grupp för bearbetning av PKK-spåret där Walter K var chef.

Ali C fick i säkerhetspolisens hantering arbetsnamnet ”källa Alice”. I

promemorior benämndes han ”Hassan” och under KU-förhören i den

s.k. Ebbe Carlsson-affären (se nedan) kom han att kallas ”källa A”.

Från februari 1988 till september samma år stod Ali C under säker-

hetspolisens beskydd. Han vistades i en lägenhet i Stockholm och sam-

manträffade så gott som dagligen med polismän från säkerhetspolisen

och deras tolkar. Ali C berättade att han sänts till Sverige för att

samordna kommande PKK-aktioner här. Han erbjöd sig att för

säkerhetspolisens räkning arbeta kvar inom PKK i syfte att förhindra

framtida attentat.

I september 1988 inkom en begäran från den tyska riksåklagaren om

provisoriskt frihetsberövande av Ali C, som där misstänktes för mord

och delaktighet i terroristorganisation. Ali C greps efter några dagar av