wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-05 1104 L1104-00 Om-biobiljett.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


KK 1.

Ang.. mordet på statsminister Palme.

Onsdagen 5 mars inkom

namn

och

grafen Grand 1, bänkrad

datum är korrekt.

Observationen gjordes av

Sth 86-03-03

Iue Esties

Arne Estéus

KSG/4472

"

en man vid

biobiljett från biofran fredagen 86-02-28, dock osäkert on

10.

- ಸಿದ್ದಿ ಪ

-Plar 34-86/A. 10 &

860308

ÅT.