wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-14 EAA1884-00 walkie-talkie-observation-metallhuset sidorna 1-2.pdf/1

Från wpu.nu

Ett problem uppstod när den här sidan skulle korrekturläsas


13 11

+ Hus och ortsadress), lalofon bostaden15 Artes para autosto postuarus. O LIMIT TEMA


) misstänkt x parton

Iakttagelse av person med wallde-talkie 1 höret Tannelgata:

fardan

Olofa petanada.comdem 28. feb ballan. . 18302750

gods 18 oak. (antockna först kind persone did, bostad, Toloton och arbetsgivare - and persons kon didor, signement och klodsel

hallpunktar lor lldor och platnar samt bodömning av uppgiftslämnarans trovärdighet och av spelt- eller narkotikapdverkan)

12

Det har fremkommit, att frugjort lakttagelser under nordkyillen utan för bostaden på Tunnelgatan 12. Hon uppger, att hon under den följande söndager talat med en polis under en dörrknacknings operation i området och då berättat följande: Onkring kl 1830 höllpå att behandla sin sista patient för dagen i sin praktik, som ligger i lägenheten bredvid bostaden, alltså på Tunnel ten

2 relativt kraftiga "anallar" börs utifrån gatan, vårförtittar ut, men observerar ingenting. Hennes patient rencobar också på amallarna men bägge antar antar, att det nog var ljud från trafiken eller möjligen något bygge. Senare under kvillen, ca 2330, hörtvå amiller till, vilket troligen är ljuden från skotten på Sveavägen. Detta uppgavför polisen. Under den senaste veckan har han förstått genom skriverierna i massmedia, att polisen in intresserat av iakttagelser gjorda i det områder hon bor, ble annat genom det anonyna brev som polisen erhållit. Hon har då kommit att tänka på en iakttagelse hon gjorde iman skotten 1811. Hon har dock inte trott att bhanes uppgift om dema. sak kan vara av intresse för utredingan, varför hon

ej själv tagit kontakt med polisen. Någon gång under fredagskvällen befinner sigi bostaden tillsammans

med sin sonDe skall just börja se på video, då hon kommer att 88 ut från sitt fönster och ned på atan undar. Hon ger då en pan, aometer etilla Inyia en port till huget mittemot. Alltod Tunnelratan 11 (hon kallar det Metallhuset). Har befinner sig rakt nedaför hennes fönster på andra sidan Fortur

860315


19 Ovanstaande uppslag


kan anknyta tillt uppslag nr

Spaningschel

21

Xankaylar til uppslag nr

EBE 10394 R.

23 Arondet tilldelat

1 datums


24 Faid gbearbetat: dalum

25 Spanchal sign

22 Registrerat


Prist zusamningschetons pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Mrr tata fin er avgrdnande avsnitt